Čitaj mi

UPRAVNI ODBOR TRIBUTE PROJEКTA U NOVOM SADU

 Projektni partneri TRIBUTE projekta sastaće se 28. i 29. jula u Novom Sadu na sledećem Upravnom odboru, koji će biti organizovan uporedo sa prvim sastankom TRIBUTE Transnacionalne mreže zainteresovanih strana, takođe u Novom Sadu. Tom prilikom, predstavnici nuMIDAS projekta su pozvani da razmene znanja i iskustva o alatima za planiranje gradova i zajednički razgovaraju o potencijalnoj saradnji. Tokom prvog sastanka Transnacionalne mreže zainteresovanih strana iz gradova uključenih u projekat, razmeniće se najbolje prakse, stavovi i iskustva o planovima i akcijama urbane mobilnosti sa ciljem pokretanja diskusije koja će dovesti do definisanja Transnacionalne strategije TRIBUTE-a.

Projekat TRIBUTE je tokom juna predstavljen u Ljubljani na međunarodnoj konferenciji VELOCITY 2022, na kojoj se sastalo preko 50 izlagača iz Evrope, kako bi razmenili znanje i naučili nešto o najnovijim biciklističkim inovacijama, te kako bi se povezali i podstakli nova partnerstva. Ovaj događaj je pružio priliku kreatorima politike, akademskoj zajednici, industriji i potrošačima da priznaju ključnu ulogu koju bicikl igra u izgradnji gradova kao pogodnijih mesta za život. Ovaj povod je bio i prva prilika da konzorcijum predstavi projekat i njegove rezultate u kontekstu EU na visokom nivou, kao i da se predstavnici partnera lično sastanu. TRIBUTE je našao svoje mesto na konferenciji predstavljajući pilot akcije sa tematskim fokusom na Zelene biciklističke rute. Predstavnici Politecnico Milano, Ljubljane i Maribora podelili su viziju i pristup projekta i dali uvid u pilot akcije tri grada, a to su Ljubljana, Maribor i Zagreb.

Grad Novi Sad, u partnerstvu sa sedam gradova i opština iz Jadransko-jonskog regiona (Milanom, Ljubljanom, Mariborom, Zagrebom, Patrasom, Sarajevom i Podgoricom), u okviru programa Interreg ADRION, učestvuje u međunarodnom projektu TRIBUTE - Integrisane i inovativne akcije za održivu nadogradnju urbane mobilnosti, čiji je osnovni cilj unapređenje gradskog prevoza razvojem efikasnijih transportnih usluga i rešenja za održivu mobilnost prilagođenu potrebama ljudi.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili  Programskih tela ADRION-a .

Novi Sad, 29. jun 2022. godine