Univerzitetski programa radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010/2011.

Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitetski programa radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010/2011. godini

K O N K U R S

Univerzitetski programa radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010/2011. godini zajednički organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Skupština AP Vojvodine. Konkurs se raspisuje za 45 učesnika Programa koji će obavljati radnu praksu (decembar 2010. – jul 2011, 15 časova nedeljno), u jednoj od jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i u javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač skupština jedinice lokalne samouprave. Radna praksa će započeti nakon konačnog odabira učesnika Programa.
Učešće u Programu predstavlja jedinstvenu priliku za sticanje radnog iskustva i praktičnog znanja o funkcionisanju lokalne uprave kao i za dodatnu edukaciju kroz radionice koje se organizuju u okviru Programa. Program radne prakse je volonterskog karaktera. Učesnici koji su uspešno završili učešće u Programu primiće novčanu nagradu, kao i sertifikat o učešću u Programu.

U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se žene, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na Konkurs.

Prilikom selekcije kandidata za učešće u Programu prednost imaju kandidati sa mestom prebivališta u jedinici loklane samouprave u kojoj se sprovodi radna praksa.

PRAVO PRIJAVLJIVANJA

Učesnik u Programu može da bude:
 student koji studira po Zakonu o Univerzitetu ukoliko je u školskoj 2010/11. godini na završnoj godini studija, apsolvent ili student magistarskih studija;
 osoba koja je diplomirala po Zakonu o Univerzitetu u periodu od 1. januara 2009. godine do dana zaključenja konkursa za učešće u Programu;
 student na studijama drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u školskoj 2010/11. godini ili osoba koja je završila studije prvog ili drugog nivoa studija po Zakonu o visokom obrazovanju u periodu od 1. januara 2009. godine do dana zaključenja konkursa za učešće u Programu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 popunjeni prijavni formular (može se preuzeti sa sajtova: www.uns.ac.rs i www.razvojkarijere.uns.ac.rs)
 biografija na srpskom i engleskom jeziku
 potvrda od fakulteta o trenutnom statusu kandidata- za studente
 fotokopija uverenja o završenim studijama ili diplome fakulteta - za osobe koje su završile studije
 dve fotografije (3x3,5 cm)

KONKURS JE OTVOREN DO 22. NOVEMBRA 2010.
Popunjenu prijavu sa ostalom dokumentacijom predati lično (radnim danima od 8.00 do 16.00 časova) ili poštom na adresu:
UNIVERZITET U NOVOM SADUCENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA
Dr Ilije Đuričića 321000 Novi Sadsa naznakom “Konkurs za Program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine“
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO PODNETE PRIJAVE NEĆE BITI RAZMATRANE.
www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs

Univerzitetski program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010/2011. godini

KRATAK VODIČ ZA STUDENTE

Univerzitet u Novom Sadu je u saradnji sa Skupštinom AP Vojvodine proširio projekat Univerzitetskog programa radne prakse, koji se sprovodi već sedam godina u Skupštini AP Vojvodine, Vladi AP Vojvodine i pokrajinskim organima uprave, i na jedinice lokalnih samouprava na teritoriji AP Vovjodine. Na ovaj način, studenti i mladi diplomci imaju mogućnost da se neposredno upoznaju sa radom organa lokalnih samouprava, kao i da steknu prva radna iskustva u oblastima njihovog budućeg profesionalnog i stručnog angažovanja.

NAPOMENA: Kandidati mogu da se prijave za učešće u oba programa radne prakse i ne treba da dostavljaju posebnu dokumentaciju za svaki Program, već samo da popune prijavne formulare za svaki Program posebno.

Trajanje radne prakse: DECEMBAR 2010 – JUL 2011. GODINE

OSNOVNE INFORMACIJE O OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJA RADNA PRAKSA:
Za učešće u Univerzitetskom programu radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine 2010/11, predviđeno je učešće 45 kandidata od ukupnog broja prijavljenih na Konkurs. Izabrani kandidati će obavljati radnu praksu u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i/ili u javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Skupština jedinice lokalne samouprave. Odabir kandidata se vrši na osnovu podnete dokumentacije, a u skladu sa iskazanim potrebama i prednostima koje poseduje sam kandidat.
Učesnici Programa (stažisti), imaju obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno. Pri tome, rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.
U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se osobe ženskog pola, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na Konkurs.

PREGLED MESTA RADNE PRAKSE I TRAŽENIH PROFILA UČESNIKA:
Radna praksa će se obavljati u jedinicama lokalanih samouprava koje su potvrdile učešće u Programu, a to su:
Opštine
ADA, BAČKI PETROVAC, BEOČIN, BEČEJ, ŽABALJ, ŽITIŠTE, KANJIŽA, KOVIN, KOVAČICA, KULA, MALI IĐOŠ, NOVI BEČEJ, NOVI KNEŽEVAC, OPOVO, PEĆINCI, RUMA, SENTA, TEMERIN, ČOKA, ŠID.

Gradovi
NOVI SAD, ZRENJANIN, PANČEVO, SOMBOR, SREMSKA MITROVICA, SUBOTICA.

NAPOMENA: Prilikom odabira kandidata za učešće u Programu, prednost imaju kandidati sa mestom prebivališta u jedinici loklane samouprave u kojoj se sprovodi radna praksa.

Traženi profili učesnika su sa fakulteta društvenih i prirodnih nauka.

ZAJEDNO SA POPUNJENOM PRIJAVOM, POTREBNO JE PODNETI I:
• biografiju na srpskom i engleskom jeziku
• potvrdu od fakulteta o trenutnom statusu (za studente) ili fotokopiju uverenja o završenim studijama ili diplome (za osobe koje su završile studije)
• dve fotografije (3x3,5 cm).

ROK ZA PRIJAVU: 22. NOVEMBAR 2010.

POPUNJENU PRIJAVU SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM PODNETI
LIČNO (RADNIM DANOM OD 8.00 DO 16.00 ČASOVA) ILI POŠTOM NA ADRESU:
UNIVERZITET U NOVOM SADUCENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE I SAVETOVANJE STUDENATA
Dr Ilije Đuričića 321000 Novi Sadsa naznakom “Konkurs za Program radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine“

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO PODNETE PRIJAVE NEĆE BITI RAZMATRANE.

www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs

(Dodatne informacije u vezi sa radnom praksom možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Univerziteta u Novom Sadu: www.uns.ac.rs ili na www.razvojkarijere.uns.ac.rs, putem e-maila: karijera@uns.ac.rs ili na telefon: 021 485 2041)