Čitaj mi

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NOVOG SADA NA DANAŠNјOJ SEDNICI DONEO NOVE MERE

Na osnovu naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije, na teritoriji Grada Novog Sada u cilјu sprečavanja dalјeg širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 trenutno su na snazi sledeće mere:

1. Obavezna upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m na teritoriji Grada Novog Sada.

2. Zabrana organizovanog okuplјanja više od 30 lica na javnim prostorima u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, uz obaveznu fizičku distancu od najmanje 1,5m (sa izuzetkom koji se odnosi na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi). Izuzetak od ove mere predstavlјa mogućnost održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja, i to:
- prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u javnom zatvorenom prostoru dozvolјeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja, i
-kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na javnom otvorenom prostoru, dozvolјeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje 1,5m, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.

3. Obaveza privrednih subjekata koji obavlјaju ugostitelјsku delatnost da težište delatnosti preusmere na otvoreni prostor, odnosno baštu uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

4. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavlјaju ugostitelјsku delatnost u ugostitelјskim objektima koji nemaju baštu, kao i noćnim klubovima na teritoriji Grada Novog Sada, na period od 6,00 do 21,00 čas.

5. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavlјaju ugostitelјsku delatnost u  ugostitelјskim objektima koji imaju baštu (u zatvorenom delu objekta do 21,00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) do 1,00 časa), u skladu sa odlukom kojom se uređuje radno vreme objekata u kojima se obavlјa ugostitelјskih delatnost na teritoriji Grada Novog Sada.

6. Ograničenje radnog vremena privrednim subjektima koji obavlјaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market...) i vrše usluge, na period od 6,00 do 23,00 časa (sa izuzetkom apoteka u obavlјanju apotekarske delatnosti, benzinskih pumpi u obavlјanju delatnosti prodaje goriva i šalterske prodaje hrane iz objekata koji imaju šalter za šaltersku prodaju hrane, a koji su registrovani za pripremu i posluživanje hrane (ugostitelјski objekti i ketering). 

7. Obaveza svih privrednih subjekata koji obavlјaju delatnost u trgovinskim formatima (hipermarket, supermarket, mini market...) da pojačano vrše dezinfekciju svih površina, posebno kolica i korpi.

8. Ograničenje broja lica koja mogu biti istovremeno prisutna u objektu u svim javnim zatvorenim prostorima, odnosno objektima, kao i u svim privrednim subjektima koji obavlјaju delatnost u trgovinskim formatima (tržni centri, hipermarket, supermarket, mini market...), ugostitelјskim objektima, baštama i drugim objektima gde se vrši prodaja robe i pružanje usluga - ograničava se broj lica, i to tako da na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. Na ulazu u navedene objekte mora biti jasno istaknuta površina i broj lica koji mogu biti istovremeno prisutna u objektima

9. Korišćenje kupališta „Štrand“ u Novom Sadu organizovano je na način kojim se obezbeđuje bezbednost korisnika, a koje podrazumeva ograničen broj lјudi i poštovanje mera zaštite.

10. Obavezno korišćenje zaštitnih maski, kao i održavanje fizičke distance od minimum 1,5m prilikom korišćenja parkova, dečjih i rekreacionih igrališta, skejt parkova, fitnes mobilijara, odnosno teretana na otvorenom, kao i tartan staze na keju u Gradu Novom Sadu, izuzev ukoliko su u pitanju lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu.

11. Obaveza utvrđena Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad da ne dozvoli ulaz u vozila  javnog prevoza osobama koje ne koriste zaštitne maske.

12. Pojačan rad svih javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća naročito u pogledu pranja i dezinfekcije javnih površina u cilјu obezbeđivanja zdravstvene bezbednosti građana Grada Novog Sada.

13. Obavezno merenje telesne temperature prilikom ulaska u objekte javne namene, kao i postavlјanje sredstava za dezinfekciju ruku i dezobarijera ispred ulaza u objekte javne namene.

14. Obavezna upotreba zaštitnih maski za sve posetioce, prodavce i zaposlene u Javnom komunalnom preduzeću „Tržnica“ Novi Sad, na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada
Kontrolisanje broja prisutnih na pijaci, odnosno vašarištu i po potrebi onemogućavanje dalјeg ulaska građana na pijacu, odnosno vašarište do uspostavlјanja propisanih mera fizičke distance. Obezbeđivanje mesta za pranje i dezinfekciju ruku na pijaci i vašarištu.
Onemogućavanje prisustva više od jednog prodavca za tezgom. Vršenje pojačane dezinfekcije pijačnog prostora i vašarišta. Obezbeđivanje primene primene svih drugih neophodnih mera u cilјu sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na svim pijacama i vašarištima na teritoriji Grada Novog Sada.

15. Obaveza pune primene svih preventivnih mera i mera lične zaštite u svim ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja (merenje telesne temperature zaposlenima, roditelјima i deci, pojačano dezinfikovanje prostorija i dr.)

16. Obaveza Gradske uprave za inspekcijske poslove da da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijskih službi vrše nadzor nad primenom navedenih mera iz naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije.

Pored navedenih mera na teritoriji Grada Novog Sada i dalјe je na snazi zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara (sa izuzetkom koji se odnosi na sportske klubove u cilјu održavanja kontinuiteta u treniranju plivača i vaterpolista, i pripadnike Vojske Srbije u cilјu obavlјanja ronilačke obuke), kao i zabrana održavanja svečanosti, sportskih i drugih zabavnih manifestacija (izuzev u slučajevima dozvolјenim zaklјučcima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19).

Gradski štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, prati epidemiološko stanje u gradu, a u skladu sa situacijom i svojim nadležnostima, donosiće nove odluke ukoliko se dosadašnje pokažu kao nedovolјno efikasne.  

Novi Sad, 28. avgust 2020. godine

Preuzmite hppdfaugust-28-2020.pdf (application/pdf 530 KB)