Spomenik Žrtvama Racije

Spomenik Žrtvama Racije podignut je u znak sećanja na „januarsku raciju“, sprovedenu od 21. do 23. januara 1942. godine, kada su mađarski fašisti izvršili masovno streljanje više od hiljadu Srba, Jevreja i Roma. Na tom mestu 1971. godine, uz Dunav na Keju žrtava racije, podignuta je 4 m visoka bronzana kompozicija nazvana „Porodica“, rad vajara Jovana Soldatovića. Početkom 1992. godine upotpunjen je sa 78 bronzanih ploča, koje je radio isti autor. Na četiri ploče ispisane su srpskim i hebrejskim jezikom osnovne informacije o tragičnom događaju, a na 66 ploča su imena ubijenih ličnosti. Spomenik je utvrđen za nepokretno kulturno dobro-znamenito mesto od velikog značaja.