Čitaj mi

SEDNICA ODBORA ZA FINANSIJE NARODNE SKUPŠTINE U NOVOM SADU

Sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine ovoga puta održava se u sali Skupštine Grada Novog Sada. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pozdravio je narodne poslanike i predstavnike Državne revizorske institucije, učesnike sednice tog Odbora.

- Dobro je da skupštinski odbori imaju sednice i van Beograda jer je Skupština predstavnik građana iz svih delova Srbije. Čast je biti domaćin narodnim poslanicima i državnim revizorima, a Novi Sad može biti dobar primer odgovornog odnosa lokalne samouprave prema javnim finansijama. Takođe smo zainteresovani za sve što se dešava na tom planu na državnom nivou. Prethodna Vlada na čelu sa Aleksandrom Vučićem i aktuelna Vlada koju vodi premijerka Brnabić imaju jasnu i odgovornu politiku prema javnim finansijama što pokazuju rezultati odnosno statistika, ali i rangiranja na međunarodnim listama. Ipak, treba kontinuirano raditi na finansijskoj konsolidaciji i rastu kvaliteta života građana – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević ocenivši da je korektivna funkcija Državne revizorske institucije veoma korisna jer se ispravlјaju nedostaci u tom smislu.

Prema rečima predsednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Aleksandre Tomić, Novi Sad je odabaran za domaćina sednice kao jedan od četiri grada sa najstabilnijim javnim finansijama prema izveštaju Fiskalnog saveta. Ona je naglasila da u skaldu sa Programom ekonomskih reformi Republike Srbije koji se dostavlјa Evropskoj komisiji, Odbor ima obavezu da sednice održava van sedišta i da njegov rad bude što transparentniji.

Predsednik Državne revizorske institucije rekao je da će na sednici biti razmatrano 174 izveštaja iz svih sektora, kao i preporuke za pobolјšanje javnih finansija koje se odnose na izmenu propisa za koje su nadležni Narodna Skupština, Vlada Republike Srbije kao i ministarstva.

Novi Sad, 30. avgust 2017. godine