Čitaj mi

SARADNJA NOVOG SADA I KIŠTELEKA

 

Delegacija Grada Novog Sada posetila je mađarski grad Kištelek gde je održana prva radionica u okviru projekta „Zajedničko stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu“. Ovaj projekat se finansira iz IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a realizuje ga Grad Novi Sad, odnosno Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, u partnerstvu sa Višenamenskom mikroregionalnom asocijacijom Kišteleka.

U radionici su učestvovovali predstavnici Grada Novog Sada i opštine Kištelek, članovi projektnog tima i 20 predstavnika privrede iz ovih gradova. Uvodni govor je održao zamenik gradonačelnika Kišteleka, gospodin Gabor Daraboš, koji je istakao da je za oba grada veoma značajno to što se projektom postavlјa osnova za međusobnu saradnju i dinamičniji razvoj MSP sektora u regionu. 

Nakon toga je prisutnima predstavlјen industrijski park u Kišteleku, kao i mogućnosti koje se u njemu pružaju malim i srednjim preduzećima, a zatim je usledilo i predstavlјanje svakog pojedinačnog preduzeća, i međusobni razgovori njihovih predstavnika koji su rezultirali potpisivanjem pisama o namerama o budućoj saradnji.

Tokom posete organizovan je obilazak industrijskog parka u Kišteleku, kao i preduzeća koja posluju u okviru njega.

Novi Sad, 6. jun 2013. godine