Čitaj mi

SAOPŠTENJE POVODOM TEKSTA OBJAVLjENOG NA PORTALU „021. rs“ - „NOVOSAĐANI U SANDUČIĆIMA NALAZE TUĐE POZIVE ZA GLASANJE“

U nadležnosti Gradske uprave za opšte poslove, u skladu sa članom 54. Zakona o izboru narodnih poslanika je propisano da obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora dostavlјa organ nadležan za vođenje biračkog spiska. Tačkom 11. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i članom 60. Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 24. april 2016. godine je, između ostalog,  uređeno da  obaveštenja o danu i vremenu održavanja izbora za narodne poslanike, sa brojem i adresom biračkog mesta na kome birač glasa dostavlјa opštinska/gradska uprava, a što je i ranije bila praksa da uručenja vrše referenti, kuriri i zaposleni u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada, koji dugi niz godina obavlјaju ovaj posao stručno i odgovorno kao zaposlena lica u Gradskoj upravi za opšte poslove.

Povodom izjave novosađanina J. J. u vezi sa razbacanim obaveštenjima mimo sandučića Gradska uprava za opšte poslove ne može da prihvati ove primedbe iz razloga  koje je upravo navela.

Povodom izjave da su na pojedinim adresama prijavlјeni podstanari, a kojih, navodno, na tim adresama nema, napominjemo da je Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku propisano da građani koji su se odselili u inostranstvo ostaju i dalјe upisani u birački spisak prema mestu poslednjeg prebivališta.

Vlasnici stanova, odnosno građani, na čijim adresama postoje prijavlјena nepoznata lica, treba da se obrate Ministarstvu unutrašnjih poslova – Policijskoj upravi u Novom Sadu sa zahtevom da se ta lica brišu sa njihove adrese, jer ovaj deo promene nije u nadležnosti lokalne samouprave, odnosno Gradske uprave za opšte poslove.

Molimo građane da ukoliko imaju saznanja da su obaveštenja dobila lica koja su preminula da o tome obaveste Gradsku upravu za opšte poslove -  Odsek za birački spisak koji se nalazi u Novom Sadu, Trg mladenaca br. 7, kako bi se izvršile izmene u Jedinstvenom biračkom spisku.

Gradska uprava za opšte poslove

Novi Sad, 18. april