Čitaj mi

SANACIJA KRITIČNIH TAČAKA NA ROKOVOM POTOKU U PETROVARADINU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove koji se izvode na Rokovom potoku u Petrovaradinu, a koji su započeti u toku septembra i to na izradi masivnog potpornog zida od nearmiranog betona, sa cilјem da se stabilizuju kosine Rokovog potoka kao i postojeći objekti u blizini.

- Očekujem da će do polovine oktobra biti završeni radovi koji se od danas odvijaju  na ovom potezu Rokovog potoka u Petrovaradinu, u pravcu Bukovca. Radovima koje izvodi VDP „Šajkaška“, a koje finansira Grad Novi Sad preko Gradske uprave za komunalne poslove, uređuje se 25 metara potoka. U pitanju su najkritičnije tačke koje su prethodnih godina žitelјima ovog dela Petrovaradina, nakon velikih padavina i poplava u zemlјi, stvarale ogromne probleme. Zato su ovi radovi od velikog značaja za domaćinstva koja se nalaze u neposrednoj blizini Rokovog potoka. Deo gde danas nastavlјamo sa radovima, uređivan je poslednji put još 2008. godine i od tada se nije radilo na njegovom uređenju. Naravno, predstoje ulaganja i u nastavak radova, celom dužinom koja ide kroz Petrovaradin, svuda gde su kritične tačke. Raduje me činjenica da ćemo rešiti jedan od problema koji imaju žitelјi ovog dela Petrovaradina, a koji su godinama imali nevolјe, posebno kad nabuja Rokov potok. Nјih bi tada zadesila pojava tzv. ispiranja zemlјišta koje direktno ugrožava sigurnost, s obzirom na to da su mnogobrojne parcele i privatne kuće locirane na samom potoku - rekao je gradonačelnik Vučević.

U maju ove godine izvršeni su radovi na montaži armirano-betonskih kanaleta na deonici Rokovog potoka, a prema Programu radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Grada Novog Sada. U toku septembra 2015. godine započeti su i radovi na izradi masivnog potpornog zida od nearmiranog betona. Planirano je betoniranje obloge potoka u ukupnoj dužini od dvadesetak metara. Potporni zid je trapezastog oblika, visine 3,85 metara i deblјine 0,55 metara. Betoniranje će biti izvedeno u fazama, a navedenim radovima obezbediće se stabilnost ovog dela Rokovog potoka i neometan protok vode kroz uređeno betonsko korito.

Novi Sad, 18. septembar 2015. godine