Čitaj mi

ROTARIJANCI POKLONILI RAČUNARE OŠ „NIKOLA TESLA“

Član Gradskog veća za obrazovanje mr Vladimir Jelić primio je delegaciju „Rotari Distrikta 2483 Srbija i Crna Gora“ radi saradnje u okiviru Projekta „100 za 100“ - opremanje informatičkih kabineta u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu.

-Želјa Rotarijanaca da se opreme kabineti i biblioteke, te sagledaju potrebe svih škola u Novom Sadu i pruži  pomoć za obezbeđenje svih  drugih sredstava u velikoj meri će  doprineti usavršavanju  nastave  i višestruko unaprediti obrazovanje. Zbog činjenice da je Novi Sad postao prestonica IT sktora u Srbiji, i da su sve veće  potrebe za zapošlјavanjem mladih, obrazovanih programera, ova saradnja  dobija dodatni značaj – rekao je tom prilikom mr Vladimir Jelić.

Kao znak početka saradnje Rotarijanci su poklonili tri računara OŠ „Nikola Tesla“. U  sklopu globalnog rotari projekta u celom svetu za ovu godinu „Jedan rotarijanac – jedno drvo“, planira se sadnja drveća oko škola u Novom Sadu. Na ovom sastanku su sagledane i mogućnosti međunarodne saradnje sa rotari klubovima u gradovima pobratimima Grada Novog Sada, u okviru projekata vezanih za obrazovanje.

Delegaciju Rotarijanaca činili su predsednica Rotari kluba „Alma Mons“ iz Novog Sada Džoan Duru Popić, guverner Rotari Distrikta 2483 Branislav Ranđelović, dolazeći guverneri Rotari distrikta Ljilјana Zumbulović i Vladimir Matić i asistenti guvernera Nikola Božić i Marin Barjaktarević.

Novi Sad, 31. avgust 2017. godine