REZULTATI JAVNOG KONKURSA-GU ZA KULTURU

Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor projekata koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva u sastavu:
- predsednica Komisije Marija Vrebalov, zamenica predsednika Skupštine Grada Novog Sada
- članovi Komisije: Nenad Ostojić, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, Slobodan Ninković, glumac I kategorije u Pozorištu mladih u Novom Sadu, Ana Hrćan Leskovac, direktorka Ustanove za kulturu, informisanje i obrazovanje KIC "Kisač", Kisač, Aleksandar Milosavljević, v.d. upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, mr Silard Antal, docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Laslo Blašković, književnik, direktor Kulturnog centra Novog Sada, mr Miloš Vujanović, docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, mr Radmila Rakin Martinović, direktorka Muzičke škole "Isidor Bajić" u Novom Sadu, utvrdila je sledeće:
- da je prijave na Javni konkurs za dodelu sredstava, putem dotacija, iz budžeta Grada Novog Sada za 2010. godinu, za programe-projekte iz oblasti kulture, u predviđenom roku podnelo 194 nosilaca projekata sa ukupno 590 projekta za čije finansiranje je traženo ukupno 568.019.706,66 dinara.
Nakon izvršenog uvida i procene pristiglih projekata na konkurs, Komisija je za 2010. godinu opredelila sredstava, dotacije iz budžeta Grada Novog Sada za 104 nosilaca projekata sa ukupno 245 projekata, u ukupnom iznosu od 104.964.000,00 dinara

Preuzmite KONKURS KULTURA.doc (application/msword 184 KB)