REŠENјE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANјA JANOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2017. GODINI

Preuzmite resenje_ii_2017.pdf (application/pdf 144 KB)