REŠENјE O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA U KULTURI KOJI PREDSTAVLjAJU ZNAČAJNA OSTVARENјA U OBLASTI KNјIŽEVNOG STVARALAŠTVA I IZDAVAŠTVA U 2017. GODINI.