Čitaj mi

REKONSTRUISANA SAOBRAĆAJNICA U KOVILjU

Rekonstrukcija saobraćajnih površina u Ulici Stevana Pešića u Kovilјu, koja predstavlјa značajnu saobraćajnu vezu za meštane, biće kompletno završena pre predviđenog roka. Član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković obišao je rekonstuisanu ulicu i tom prilikom ocenio da su u skladu sa važećim planskom i projektnom dokumentacijom završeni radovi na proširenju i asfaltiranju kolovoza u dužini od 1366 metara.

-Grad Novi Sad  je za ovu investiciju izdvojio oko 60 miliona dinara i ona je u potpunosti završena. S obzirom na to, da Ulica Stevana Pešića nije ispunjavala osnovne tehničke uslove za odvijanje autobuskog saobraćaja, što prvenstveno podrazumeva širinu kolovoza i nosivost kolovozne konstrukcije, neophodan preduslov za unapređenje javnog gradskog prevoza bio je da se izvrše radovi koji će dovesti do pobolјšanja tehničkih karakteristika kolovoza i on je ispunjen. Izgrađena su i tri nova autobuska stajališta, a predviđeno je obeležavanje saobraćajne signalizacije- rekao je Vladimir Stojković.

Predsednik Saveta Mesne zajednice Kovilј Mladen Vernački izarazio je zadovolјstvo zbog završenih radova na saobraćajnici rekavši da će to doprineti unapređenju kvaliteta života meštana Kovilјa.

- Zahvalio bih Gradu Novom Sadu, kao i gradonačelniku Milošu Vučeviću na tome što su ispunjeni svi zahtevi meštana, kada je reč o izgradnji kanalizacione mreže, prečistača otpadnih voda i ostaloj infrastrukturi u Kovilјu- rekao je Mladen Vernački.

 

Novi Sad, 28. jun 2017. godine