Čitaj mi

PUŠTEN U RAD NACIONALNI DISTRIBUTIVNI DISPEČERSKI CENTAR

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je puštanju u rad nacionalnog distributivnog dispečerskog centra za nadzor najznačajnijih elektroenergetskih objekata distributivnog sistema Republike Srbije, čije sedište je u Novom Sadu. Formiranjem jedinstvenog operatora distributivnog sistema električne energije „EPS Distribucija“ u okviru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, ukazala se potreba za formiranjem novog dispečerskog centra. Za njegovo sedište odabran je Novi Sad, jer je više naučnih studija u vezi upravlјanja distributivnim sistemom električne energije koje je radio Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, pokazalo opravdanim model upravlјanja koji je u primeni na teritoriji Vojvodine. Pored toga, Novi Sad je i sedište kompanije sa svetskom reputacijom u razvoju informatičke podrške upravlјanju distributivnim sistemima električne energije, čiji su sistemi u upotrebi kako širom sveta, tako i velikom delu republike Srbije.

- Sve funkcioniše u skladu s planom reorganizacije i sve što je najavlјeno u okviru tih reformi kroz koje prolazi EPS, ispoštovano je, pa i najave da će i dalјe jedan od najvažnijih segmenata EPS-a biti u Novom Sadu. U ime Grada Novog Sada mogu samo da iskažem zadovolјstvo zbog toga što je sve što je obećano i realizovano. Mislim da smo u ovom delu Srbije uvek imali veoma snažnu i razvijenu elektroprivredu, a „Elektroprivreda Srbije“ i Ministarstvo rudarstva i energetike će i dalјe imati pouzdanog partnera u Gradu Novom Sadu u dalјim reformama, kako bi pružali građanima još bolјe usluge – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Prisutnima se tokom svečanog puštanja u rad Nacionalnog distributivnog dispečerskog centra obratio i v.d. direktora JP EPS Milorad Grčić koji je pritiskom na taster i zvanično pustio u rad NDDC.

- Formiranje Nacionalnog distributivnog dispečerskog centra za upravlјanje distributivnim sistemom jedan je od najvažnijih projekata „EPS Distribucije“. Novi Sad sada postaje centar upravlјanja distributivnim sistemom i to je potvrda da organizacija „Elektroprivrede Srbije“ nije usmerena ka beogradizaciji, već naprotiv, ka funkcionalnom upravlјanju. Otvaranje ovog centra je još jedan pokazatelј da „Elektroprivreda Srbije“ planira, donosi i sprovodi odluke koje znače investicije, modernizaciju i bolјu uslugu koju pružamo našim kupcima - rekao je v. d. direktora JP EPS Milorad Grčić.

Nacionalni Distributivni Dispečerski Centar (NDDC) nalaziće se na vrhu hijerarhijske strukture poslovnog procesa upravlјanja distributivnim sistemom, sa prioritetnim zadatkom obezbeđenja kontinualnog snabdevanja kvalitetnom električnom energijom stanovništva i privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije. Nјegovo funkcionisanje u Novom Sadu značajno će doprineti povećanju stabilnosti rada distributivnog sistema i pobolјšanju kvaliteta isporučene električne energije stanovništvu i privrednim subjektima na celoj teritoriji Republike Srbije. Efikasan rad Centra, u čije opremanje je uloženo skoro 180 miliona dinara, obezbediće povezivanje organizacionih celina iz poslovnog procesa upravlјanja distributivnim sistemom radi obezbeđivanja koordinacije i sinhronizacije rada, kako bi se omogućila puna funkcionalnost i ostvarivanje svih prednosti objedinjenog operatora distributivnog sistema.

Novi Sad, 19. april 2016. godine