Čitaj mi

PREZENTOVAN NACRT GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NOVOG SADA DO 2030. GODINE

- Nacrt Generalnog urbanističkog plana Grada Novog Sada biće na javnom uvidu 40 dana, počevši od 28. decembra ove godine, a za to vreme zainteresovana javnost i strukovna udruženja moći će da iznesu svoja viđenja plana – istakao je član Gradskog veća za upravu, propise i urbanizam Milovan Amidžić na prezentaciji nacrta GUP-a u JP ''Urbanizam''. Kako se moglo čuti, nacrt će biti izložen u prizemlјu JP ''Urbanizam'', radnim danima od 9.00 do 14.00 časova, u galeriji ''Macut'' na SPENS-u takođe od 9.00 do 14.00 sati i u svim mesnim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada. Prema Amidžićevim rečima, tokom javnog uvida biće organizovane tri javne prezentacije nacrta Plana, u amfiteatru na SPENS-u i to 10. 14. i 21. januara u 10.00 časova.

- Javna sednica Komisije za planove zakazana je za 21. februar 2022. godine, izveštaj Komisije očekujemo do 5. marta, oko 9. marta nacrt Plana biće upućen ka Gradskom veću, a potom će biti predložen Skupštini grada na usvajanje. Nacrt će biti dostupan javnosti nešto manje od tri meseca, stoga pozivamo sve zainteresovane da se uklјuče i daju svoj doprinos i konstruktivna rešenja – naglasio je Amidžić.

Kako je objasnio direktor JP ''Urbanizam'' Dušan Miladinović izrada GUP-a traje duže jer joj prethode brojne analize i studije, kao što su studije stanovanja, javnih službi, zelenila, saobraćaja, energetike i druge.  Izradi nacrta ovog plana prethodilo je 15 studija.

- Pri izradi nacrta GUP-a uzeli smo u obzir promenu lokacije centralnog prečistača otpadnih voda koja je sada kod fabrike ''Pobeda'' na sremskoj strani, na takvom mestu da ne ugrožava izvorišta vode. Takođe, predvideli smo analizu objekata Ministarstva odbrane, promenu tipologije mosta preko stubova Franca Jozefa u biciklističko-pešački most. Važno je istaći da smo išli na povećanje zelenih površina i po prvi put smo ustanovili zadržavanje zaštićenih područja prirode u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode. Planom su stoga obuhvaćeni Majevica sa 68 hektara takve površine i Kamenička ada sa 55 hektara zaštićene zelene površine. Plan obuhvata i park kod Ranžirne stanice, 27 hektara zelene površine od Petrovaradina prema Bukovcu i 244 hektara zelene površine severno od auto-puta 14. Obrađen je i segment odbrane od poplava na južnom Telepu, u Adicama i na Limanu. Predviđeno je da se stabilizuju podzemne vode na tom području i očuva šumski deo na Kameničkoj adi. Prethodni GUP je predviđao nasipanje ade od 2 do 4 metra, čime bi drveće bilo ugroženo, a našim rešenjem će biti sačuvano 55 hektara zelenila – naglasio je Miladinović.

Kada je reč o saobraćaju, Plan daje prednost pešacima, biciklistima i unapređenju javnog saobraćaja. Takođe, dokument uvodi obavezu izgradnje biciklana i povećanje broja obaveznih parking mesta po stanu, kao i procent zelenila prilikom izgradnje objekata, a predviđeno je i proširenje grobalјa za 30 hektara.

Novi Sad, 27. decembar 2021. godine