Čitaj mi

PREDSTAVNICI UČENIČKOG PARLAMENTA U GRADSKOJ KUĆI

Članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić održala je sastanak u Gradskoj kući sa predstavnicima Gradskog učeničkog parlamenta. Sastanku su prisustvovali predsednici i zamenici Gradskog učeničkog parlamenta, koji čine predstavnici svih učenika parlamenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada, kao i koordinatorka zadužena za parlament dr Dragana Ćorić.

Predstavnici Gradskog učeničkog parlamenta su na sastanku izneli probleme sa kojima se trenutno suočavaju, a kako su istakli njihova zabrinutost fokusirana je na polaganje završnih ispita za maturante kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Vanredna situacija u kojoj smo se svi našli, prema njihovim rečima, samo je dovela do otežavajućih okolnosti jer su uvedene velike promene u školstvu koje su izazov i za njih, ali i za njihove nastavnike. S tim u vezi, članica Gradskog veća predložila je da se održi zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete, kao i sa aktivom direktora Grada Novog Sada. Takođe, učenici su izneli i svoj stav o održavanju prakse u srednjim stručnim školama i skrenuli pažnju da su uskraćeni za taj vid nastave.

Novi Sad je jedini grad u Srbiji koji ima oformljeno Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u školama, i o toj temi na današnjem sastanku iznete su određene ideje i predlozi kako bi se na što efikasniji način uticalo na prevenciju nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada. 

Novi Sad, 1. april 2021. godine