Čitaj mi

PREDSTAVLJENI REZULTATI RADA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovao je konferenciji za novinare na kojoj su predstavlјeni rezultati rada u 2013. udruženja „Forum mladih sa invaliditetom“ .

- Dispečerski centar „Forum mladih sa invaliditetom“ je tokom 2103. godine radio u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima obezbedivši siguran i kontinuiran prevoz za 30 osoba sa invaliditetom. To su prvenstveno deca koja imaju telesni ili višestruki invaliditet, a svakodnevno pohađaju nastavu i  razne edukativne radionice. Među korisnicima naših usluga takođe su bile i stare osobe. Dispečerski centar je počeo sa radom 2011. godine i od tada iz godine u godinu beleži razvoj i uspeh koji se prvenstveno meri zadovolјstvom naših korisnika - rekao je direktor „Foruma mladih sa invaliditetom“ Aleksandar Jovanović i izrazio zahvalnost Gradu i Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu na podršci.

Prema rečima šefa Kabineta gradonačeknika Aleksandra Petrovića, izdvajanja iz budžeta Grada u oblasti socijalne i dečje zaštite u 2014. godini biće veća za 7.135.000 dinara u odnosu na prethodnu 2013. godinu.  Isti nominalni iznos od 45 miliona dinara biće opredelјen za dodelu finansijskih sredstava iz budžeta Grada za četiri grupe korisnika, a to su osobe sa invaliditetom, stara lica, Romi i zavisnici, kao i osobe obolele od AIDS-a. Sredstva će opredelititi komisija koja će biti formirana početkom naredne godine, a akcenat u raspodeli sredstava biće stavlјen na programske aktivnosti reprezentativnih udruženja.

- Da Grad vodi odgovornu socijalnu politiku svedoči i činjenica da je u toku 2013. godine otvorena Kancelarije za osobe sa invaliditetom, prva takve vrste u Srbiji, a ekskluzivno mogu da vam najavim da se radi na otvaranju Kancelarije za starije osobe, a čiji se početak rada očekuje već do kraja februara meseca. Pored toga, skoro u potpunosti je realizovan Akcioni plan za pobolјšanje uslova života stanovnika naselјa Veliki rit, a na vrlo primeren način obeležen  je i Međunarodni Dan osoba sa invaliditetom - rekao je Petrović i dodao da sve činjenice nedvosmisleno govore da je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i Kabinet koji on vodi, apsolutno podržao socijalnu politiku Grada Novog Sada, tako da se jasnim delima u potpunosti anuliraju opaske Centra Živeti uspravno, podstaknute jednom opozicionom političkom organizacijom, a to su tvrdnje da se pravi diferencijacija u raspodeli finansijskih sredstava na, prema njima, podobne i nepodobne, u prilog tome svedoči i pismo podrške deset organizacija osoba sa invaliditetom, upućenih u ime Koordinacionog odbora, da je gradonačelnik ispoštovao svaki dogovor i rokove.

Novi Sad, 26. decembar  2013. godine