Čitaj mi

PREDSTAVLjENE PRVA I DRUGA KNјIGA TREĆEG TOMA SRPSKE ENCIKLOPEDIJE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je predstavlјanju prve i druge knjige III toma Srpske enciklopedije u Matici srpskoj. Matica srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti, zajedno sa Zavodom za udžbenike kao izvršnim izdavačem, do sada su objavile pet knjiga Srpske enciklopedije. Na taj način zaokruženi su tomovi I, II i III nacionalne enciklopedije koja je zamišlјena u 10 tomova.

- Snaga države ogleda se u infrastrukturi, ekonomiji, odbrambenoj moći, ali i na polјu kulture i u očuvanju duhovnih vrednosti. Kako su naša država i naš grad jačali, mi smo bili spremniji da, uz političku volјu, pomognemo stvaranju nacionalne enciklopedije. Matica srpska je na dobrom putu da zaokruži taj proces, a mi smo privilegovani što smo savremenici nastajanja srpske knjige nad knjigama. Predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić i moja malenkost, tražili smo podršku od predsednika Srbije Aleksandra Vučića i dobili smo je, pa su se tako stvari pokrenule. Verujem da će Matica i u decenijama pred nama biti košnica našeg kulturnog i duhovnog bogatstva – istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Srpska enciklopedija zasnovana je na savremenim naučnim i leksikografskim znanjima, a njen glavni cilј jeste sakuplјanje, sistematizovanje i enciklopedijsko tumačenje sveukupnog istorijskog razvoja i savremenog položaja srpskog naroda.

- Za Maticu srpsku danas je značajan dan. Zahavlni smo što je predsenik Aleksandar Vučić obratio pažnju na ono što se radi u enciklopedistici, pa smo tako prevazišli zastoj koji je nastao zbog finansijskih teškoća. Zahvalan sam i gradonačelniku Milošu Vučeviću što je Grad sve ove godine Matici poklanjao dužnu pažnju – naglasio je predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić.

Novi Sad, 26. septembar 2022. godine