Čitaj mi

PREDSTAVLJENA NOVA MEHANIZACIJA ZA JAVNU HIGIJENU

JKP "Čistoća" obnovila je vozni park sa desetak novih vozila, a reč je o auto-smećarima i auto-čistilicama najmodernije tehnologije za šta je izdvojeno preko 200 miliona dinara. Kako se čulo prilikom smotre novih vozila, u narednom periodu biće nabavljena još dva mala auto-smećara koji će olakšati sakupljanje otpada u prigradskim naseljima gde veća vozila ne mogu da prođu, kao i još dva kaminona za pražnjenje korpi za otpatke.

- Održavanje javne higijene je jedan od prioriteta u komunalnoj politici, jer se Grad Novi Sad značajno proširio u odnosu na period od pre deset, dvadeset godina. Posebnu pažnju posvećujemo jačanju strukture JKP ''Čistoća'', a dobro je što je 2012. godine napravljen veliki korak u finansijsko-ekonomskoj stabilnosti tog preduzeća. Oni su deo voznog parka obnovili iz sopstvenih sredstava, a deo je finansirao Grad putem kapitalnih investicija. Nabavljena su najmodernija vozila za održavanje javne higijene, a paralelno se radi na proširenju mreže podzemnih kontejnera, kao i na zameni nazemnih kontejnera. Pokazalo se da je akcija primarne selekcije otpada koju sprovodi JKP ''Čistoća'' dala dobre razultate i da su je građani dobro prihvatili, a ja pozivam Novosađane da ljubav prema svom gradu pokažemo tako što ćemo otpad odlagati tamo gde je i predviđeno - istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević napominjući da čistoća Novog Sada zavisi od svih građana, dok je na Gradu i resornom preduzeću da unapređuju infrastrukturu za održavanje javne higijene.

- Ni jedno komunalno preduzeće na svetu ne bi imalo dovoljno kapaciteta za korektan rad ako se smeće ne odlaže kako je predviđeno. Evropska prestonica kulture podrazumeva i da svako od nas vodi računa o čistoći grada - naglasio je gradonačelnik Vučević.

On je takođe izjavio da su konačno preduzeti koraci za rešavanje višedecenijskog problema gradske deponije. Naime Grad, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, učestvuje u izradi studije izvodljivosti za izgradnju Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Reč je o izuzetno skupom projektu koji treba da traje oko 3 godine, a ovo je prvi put da se priprema neophodna dokumentacija za rešavanje tog važnog pitanja.

Direktor JKP "Čistoća" Vladimir Zelenović najavio je da će projekat primarne selekcije otpada na ambalažni i komunalni, koji se realizuje u širem centru, u narednom periodu biti proširen i na druge delove grada, kao i na prigradska naselja.

Novi Sad, 26. novembar 2016. godine