Čitaj mi

PREDSTAVLJEN NACRT STRATEGIJE PRIVREDNOG RAZVOJA GRADA

Gradonačelnik Igor Pavličić prisustvovao je Petoj sednici Komisije za izradu Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada na kojoj je predstavljen Nacrt strateškog dokumenta.

-Strategija privrednog razvoja jedan je od najvažnijih dokumenata u radu lokalne samouprave jer predstavlja osnovu sistematskog planiranja i određivanja jasnih pravaca budućeg razvoja grada. Zbog toga je bilo izuzetno važno da u izradu tog dokumenta uključimo predstavnike privrednog sektora, javnog sektora, odborničkih grupa, Univerziteta, udruženja i asocijacija bitnih za lokalno ekonomski razvoj. Naša namera je da u realizaciji projekata predviđenih sveobuhvatnom razvojnom strategijom, angažujemo sve raspoložive resurse i tako povećamo ukupnu produktivnost. Naš grad može da napreduje samo ako se svi trudimo da svoj posao radimo što odgovornije i bolje, ako sarađujemo i poredimo se sa gradovima koji su po stepenu razvoja bolji od našeg- istakao je gradonačelnik Pavličić.

Zamenik predsednika Komisije za izradu strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada Milorad Sredanović naglasio je da će nacrt Strategije najpre razmotriti Gradsko veće Novog Sada, i ukoliko ne bude značajnijih promena, nakon javne rasprave, krajem novembra ove godine, dokument će biti upućen Skupštini Grada na usvajanje.

Tehničku i stručnu pomoć u procesu izrade Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada pružao je The Urban Institute kroz MEGA program (Municipal Economic Growth Activity) koji finansira USAID. Artur Flanegan, specijalni savetnik šefa misije USAIDA-a, izrazio je uverenje da će Strategija privrednog razvoja doprineti prosperitetu ne samo Novog Sada nego i regiona.

Novi Sad, 14.oktobar, 2009.godine