Čitaj mi

PREDSTAVLJEN BUDUĆI CENTAR ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

U Master centru na Novosadskom sajmu održana je završna konferencija projekta „Zajedničko stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu“ na kojoj je predstavlјen budući Centar za razvoj malih i srednjih preduzeća. Tim povodom, član Gradskog veća za privredu Goran Sečujski zajedno sa šeficom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Oliverom Simović izložio je podatke vezane za pomenuti projekat i planove na privrednom planu grada, a prisutnima se obratio i predstavnik Višenamenske mikroregionalne asocijacije Kišteleka.

Cilј projekta čija je ukupna vrednost 114.196 eura je ostvarivanje sinergije i saradnje u privredi prekograničnog regiona kroz obezbeđenje bolјih fizičkih uslova i transfera znanja, a finansiran je iz IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Nјega realizuje Grad Novi Sad–Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, u partnerstvu sa Višenamenskom mikroregionalnom asocijacijom Kišteleka.

Đorđe Pisarov, menadžer projekta, na konferenciji je predstavio budući objekat „Centar za mala i srednja preduzeća“ za koji je u projektu izrađen Glavni projekat. Procenjena vrednost investicije je 107.099.611  dinara sa PDV-om.

- Najvažnija aktivnost projekta je bila izrada Glavnog projekta Centra za mala i srednja preduzeća u Novom Sadu - multifunkcionalne hale od 5.000m2 i Strategije razvoja industrijske zone u Kišteleku. Izradom ovih dokumenata će se učiniti nedostajući i najznačajniji korak ka izgradnji infrastrukture za potrebe lakšeg poslovanja MSP sektora, jer će im tu biti pruženi znatno bolјi uslovi rada od uslova koje imaju sada. – rekao je Pisarov.

Član Gradskog veća za privredu rekao je da će se time omogućiti bolјi uslovi da srpske i mađarske firme otpočnu ili prošire svoje poslovanje u obe zemlјe.
- Sve to će uz primere dobre prakse doprineti bolјoj konkurentnosti MSP i jačanju ovog sektora - rekao je Sečujski.

Drugi deo realizacije projekta predstavlјa održavanje radionica i okruglih stolova u Novom Sadu i Kišteleku, na kojima će učestvovati predstavnici malih i srednjih preduzeća iz oba grada.

- Kontakti sa prekograničnim kolegama, kao i razmena znanja i iskustava doprineće kvalitetu rada malih i srednjih preduzeća. Otvoriće se mogućnosti za nove saradnje između srpskih i mađarskih firmi, proširenje poslovanja na novo tržište, kao i upoznavanje sa olakšicama i podsticajima u obe zemlјe – rekla je Olivera Simović i dodala da su do sada potpisana četiri  Pisma o namerama između dve srpske i dve mađarske firme.

Novi Sad, 8. novembar 2013. godine