Čitaj mi

PREDAVANJE O PREDNOSTIMA ORGANSKE PROIZVODNJE ODRŽANO NA SAJMU

Član Gradskog veća za privredu mr Goran Sečujski učestvovao je na predavanju pod nazivom „Organska proizvodnja - osnov zdravog života i društveno odgovornog poslovanja“, koje je organizovano pod pokroviteljstvom Gradske uprave za privredu u okviru nastupa te uprave na 81. Međunarodnom sajmu poljoprivrede.

- Ovim predavanjem želimo da predstavimo naš Akcioni plan razvoja organske proizvodnje, a istovremeno ovo je i prvi vid saradnje između Grada Novog Sada i kompanije ''Univereksport'', sa kojom smo potpisali protokol o zajedničkim aktivnostima na promociji organske proizvodnje. Ove godine u okviru Akcionog plana predvideli smo subvencije, kako za nove poljoprivredne proizvođače, tako i za nastavak programa iz prethodnih godina. Da bi se ljudi u većoj meri okrenuli organskoj proizvodnji, najveći problem predstavlja strah proizvođača od nedostatka tržišta, ali i od kompleksnosti procesa konverzije koji traje tri godine. Sve naše aktivnosti, u saradnji sa Zelenom mrežom Vojvodine, kompanijom ''Univereksport'', usmerene su na to da edukujemo potrošače, ali i da otklonimo predrasude kod proizvođača i ukažemo na sve prednosti ovog vida proizvodnje – naglasio je mr Goran Sečujski.

Prema njegovim rečima, čim se novi proizvođači pojave na listi Ministarstva poljoprivrede da su ušli u proces konverzije, već imaju pozive sa različitih tržišta, pre svega beogradskog. On je istakao da Novi Sad ima sve pretpostavke za organsku proizvdnju, počevši od usitnjenosti i kvaliteta zemljišta do podzemnih voda, tako da postoje povoljni prirodni uslovi s jedne strane, ali i podrška Grada s druge.

Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine govorila je o organskoj poljoprivredi u Vojvodini, predavanje prof. dr Branislava Vlahovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu nosilo je naziv ''Preferencije potrošača prema organskoj hrani u Srbiji''. Manifestaciji se priključio i Zoran Stojanov iz kompanije ''Univereksport'' predstavljajući temu ''Organska hrana i savremena trgovina'', a o iskustvima iz prakse govorio je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva iz Kisača Vladimir Vozar.

Novi Sad, 23. maj 2014. godine