Čitaj mi

PREDAVANЈE O UPOTREBI RODNO OSETLЈIVOG JEZIKA

U organizaciji članice Gradskog veća za upravu i propise Milene Popović Subić u ponedeljak 14. decembra 2009. godine u Plavoj sali Skupštine grada održano je predavanje o upotrebi rodno osetljivog jezika u javnoj i službenoj komunikaciji, a predavači su bili profesorica Novosadskog univerziteta Svenka Savić i zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ljudska prava Danica Todorov.

-Što se našeg jezika tiče potrebna je celovita promena standardnog srpskog jezika tako da on odrazi društvenu stvarnost i prisustvo mnogobrojnih žena u različitim profesijama i na različitim mestima moći u društvenoj lestvici (premijerke , ambasadorke, ministarke, guvernerke) i predlog je da se profesije i titule za žene dosledno pišu i izgovaraju u ženskom rodu svuda, gde je to moguće- istakla je tom prilikom Svenka Savić.

Na predavanju je naglašeno da je rodno osetljiv jezik termin kojim se pokazuje težnja da jezik pomogne u ostvarivanju ljudskih prava, odnosno da predstavlja samo deo ukupne problematike koja se naziva politički korektan govor, usaglašen sa zahtevima Deklaracije o ljudskim pravima.

Novi Sad, 14. decembar 2009. godine