Čitaj mi

PRED NOVOSADSKIM ODBORNICIMA PREDLOG O REBALANSU BUDžETA

Danas su pred odbornicima Skupštine Grada Novog Sada 102 tačke dnevnog reda 27. sednice o kojima će se raspravlјati, odlučivati i glasati, a tim povodom, obratio se gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je istakao tačke koje se odnose na završni račun za 2021. godinu i na predlog Odluke o rebalansu budžeta, odnosno Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2022. godinu.

- U vezi sa završnim računom, konačni budžet je bio rekordne 34 milijarde i 474 miliona  dinara, a prihodi i primanja su ostvareni u iznosu od 34 milijarde i 8 miliona dinara, ili procentualno gledano 98,6% u odnosu na planirano. U poređenju sa 2020. godinom, ostvarena su veća primanja za oko tri milijarde i 570 miliona dinara, što su dobri pokazatelјi. Ako se osvrnemo na 2012. godinu, kada sam pre jedne decenije prvi put izabran za gradonačelnika, ovi prihodi su veći za 12 milijardi i 724 miliona dinara ili za 60% što je takođe pokazatelј napretka Novog Sada. Što se tiče rashoda i izdataka, odnosno onoga što smo trošili na tekuću i kapitalnu potrošnju, Grad Novi Sad, njegovi direktni i indirektni korisnici budžeta, potrošili su 30 milijardi i 231 milion dinara, tj. 87% budžeta, što je za 14% više u odnosu na 2020. godinu. Ostvareni suficit ili neutrošena sredstva iz 2021. godine iznose tri milijarde i 751 milion dinara. Od toga je dve milijarde i 70 miliona dinara već raspoređeno kroz Odluku o budžetu za ovu godinu, a sada se kroz Odluku o rebalansu raspoređuju dodatna sredstva u iznosu od jedne milijarde i 681 milion dinara – rekao je gradonačelnik Vučević i dodao - Sa daleko većim budžetom, iznos neutrošenih sredstava je manji, što znači da je rasla rashodovna strana i da smo bolјe upravlјali budžetom. Više nema suficita od pet ili šest milijardi dinara kakav smo imali sa manjim budžetima, jer sada sa mnogo većim budžetom, imamo smanjen taj suficit.

Gradonačelnik je naglasio da će pred odbornicima danas biti na glasanju i tačka o rebalansu budžeta za 2022. godinu i da će se odlučivati o raspoređivanju neutrošenih sredstava.

- Mi izlazimo pred odbornike sa predlogom budžeta od 38 milijardi i 450 miliona dinara. Polako se približavamo nekada nezamislivom podatku, da je budžet grada blizu 40 milijardi dinara. Kada sam prvi put preuzeo dužnost gradonačelnika, taj budžet je bio oko 20 milijardi dinara. Duplo veći budžet je pobeda svih Novosađana i Novog Sada, a iako je pred nama izazovan period, nadam se da ćemo imati dobre rezultate i u budućnosti. U rebalansu smo povećali iznos za donacije i transfere, što se odnosi na zajedničke projekte sa višim nivoima vlasti, sa kojima ćemo realizovati kapitalne projekte značajne za Novi Sad. Mi smo kapitalnu potrošnju predvideli u iznosu od 36,1% ili 13 milijardi i 732 miliona dinara, što znači da se trećina budžeta usmerava na nju, dok tekuća potrošnja iznosi 62,9% - istakao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Novi Sad, 27. jun 2022. godine