Čitaj mi

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU GRADA NOVOG SADA I UNIVERZITETA U NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković potpisali su Sporazum o saradnji u vezi realizacije univerzitetske profesionalne prakse studenata u 2014. godini. Osnovni cilj saradnje je da se što većem broju studenata završnih godina fakulteta u Novom Sadu omogući da steknu praktična znanja, veštine i potrebno radno iskustvo za obavljanje poslova, kao i osposobljenost za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja u realnom radnom okruženju, u gradskim organima uprave i službama, javnim i javno komunalnim preduzećima i ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Grad.

- Zadovoljstvo mi je i čast što nastavljamo uspešnu saradnju između Grada Novog Sada i Univerziteta u Novom Sadu. Suština ovog Sporazuma se ogleda u ostvarivanju konkretnih rezultata za studente kroz kvalitetno sticanje praktičnih veština i u interesu je svih strana. Uvek koristimo priliku da u komunikaciji sa našim gostima, kako privrednim, tako i političkim i diplomatskim delegacijama, istaknemo činjenicu da je ono najvrednije što Novi Sad u institucionalnom smislu ima, upravo Univerzitet. Naš grad sa pravom može da se ponosi njime, kako univerzitetskim profesorskim kadrom, tako i brojnim studentima koji će sutra predstavljati okosnicu razvoja grada, pokrajine i naše države. Nadam se da će studenti steći korisna znanja i praksu kroz rad u javnim preduzećima, gradskim upravama i dugim organizacionim jedinicama i neposredno se upoznati sa načinom funkcisanja lokalne samouprave - rekao je gradonačelnik Vučević posebno akcentujući da će Grad sa Univerzitetom ove godine nastaviti i saradnju vezanu za apliciranje ka evropskim fondovima zbog izuzetno dobrog dosadašnjeg iskustva i da je zahvalan svima koji su u dosadašnje projekte sa Gradom utkali svoje ideje i stručnu podršku.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković istakao je da je Sporazum važan prvenstveno za dobrobit mladih ljudi koji završavaju studije i da kvalitetna komunikacija i saradnja Grada i te obrazovne institucije predstavlja primer kako se efikasno utiče na problem nezaposlenosti, jer mladi ljudi imaju mogućnost da pokažu svoju sposobnost i dobiju šansu za zaposlenje i pre samog izlaska na tržište rada.

Program prakse će biti realizovan u periodu od januara do decembra 2014. godine, a profesionalna praksa koju će izabrani kandidati obavljati traje šest meseci po 18 časova nedeljno. Za uspešno obavljenu profesionalnu praksu učesnicima Programa biće izdat sertifikat.

Novi Sad, 28. januar 2014. godine