Čitaj mi

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU GRADA NOVOG SADA I PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović potpisali su Protokol o saradnji Grada Novog Sada i Privredne komore Srbije, a potpisivanju je prisustvovao i član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.

- Imajući u vidu da je došlo do organizacionih i statusnih promena u okviru Privredne komore Srbije, u skladu sa novim zakonskom regulativom, potpisujemo ovaj Protokol koji suštinski utvrđuje sve ono što je i u ranijem periodu funkcionisalo, a reč je o institucionalnom oslanjanju Grada na Regionalnu privrednu komoru i obrnuto, u cilјu održavanja i unapređenja privrednog ambijenta. Nadam se da ćemo nastaviti uspešno da radimo na privlačenju novih investicija i na pružanju podrške postojećim investitorima tj. privrednicima koji rade u Novom Sadu. Grad će nastaviti da pruža podršku kroz administrativne i inspekcijske organe, a ima i dosta prostora da se izgrade mnogi drugi segmenti koji su od uticaja na kvalitet rada i poslovanje privrednika u Novom Sadu i Južnobačkom upravnom okrugu. Pored dolaska stranih, i domaći privrednici su povećavali kapacitet svojih kompanija, zapošlјavali nove lјude, gradili nove objekte čime su nastavili investicioni razvoj koji pokazuje da Novi Sad ima snažan ekonomski potencijal. To se vidi najočiglednije iz punjenja budžeta preko doprinosa na zarade u onom delu koji pripada lokalnoj samoupravi, a on je veći nego prošle godine, iako je srazmera učešća lokalne samouprave manja u odnosu na republičku vlast, kao i značajno povećanje poreza na promet nepokretnosti, apsolutnih prava i poreza na imovinu. Svi ti segmenti ukazuju na ekonomski napredak koji naravno uvek može i treba da bude bolјi - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Direktorka Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović, koja je potpisala Protokol o saradnji u ime Privredne komore Srbije, istakla je da je Protokol ''krovni'' dokument na osnovu kojeg će biti sprovođene sve aktivnosti koje su planirane u cilјu bolјeg privrednog ambijenta i bolјih uslova za poslovanje na teritoriji Južnobačkog upravnog okruga.

- Namera nam je da unapredimo komunikaciju i saradnju službi koje su u nadležnosti Grada, odnosno onih koji daju različite dozvole, odobrenja, saglasnosti i privrednih subjekata kako bi što brže i adekvatnije odgovarali na izazove u svom poslovanju – zaklјučila je Olivera Simović.

Novi Sad, 8. decembar 2017. godine