Čitaj mi

POSETA MONITORING KOMITETA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE SAVETA EVROPE NOVOM SADU

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević održao je u Gradskoj kući sastanak sa članovima delegacije Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koju čine Davit Harutjunijan iz Jermenije iz Grupe evropskih demokrata, Indrek Sap iz Estonije iz Socijalističke grupe i sekretar Monitoring komiteta PS SE Silvi Afholder.U zvaničnoj poseti Republici Srbiji, u periodu od 24. do 28. novembra 2013. godine, delegacija Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope boravi u Beogradu i Novom Sadu, a poseta Novom Sadu upriličena je u prisustvu zamenika šefa Misije SE u Beogradu Nadie Ćuk.

Teme sastanka bile su sprovođenje Rezolucije 1858 (2012) o poštovanju i sprovođenju obaveza Srbije i to u vezi sa punom implementacijom reforme pravosudnog sistema u smislu nezavisnosti i efikasnosti, usvajanja i sprovođenja efikasne anti-korupcione politike, kao i usvajanja amandmana na Krivični zakon. U razgovoru je razmotrena aktuelna situacija u medijima, a potom su sagovornici analizirali sprovođenje prava manjina na teritoriji grada, kao i neka skorašnja događanja na političkoj sceni u Vojvodini i Novom Sadu.

U fokusu su bile i teme vezane za demokratski razvoj, proces decentralizacije i njen razvoj - kako politički, tako i zakonski, a postavilo se pitanje da li se i u kojoj meri decentralizacija spušta i na lokalnu samoupravu.

Parlamentarna skupština Saveta Evrope predstavlja parlamentarnu dimenziju najstarije panevropske organizacije. Prvo zasedanje Skupštine održano je 10. avgusta 1949. godine, a od tada ona je bila inicijator najvažnijih aktivnosti i osnovna pokretačka snaga Saveta Evrope. Osnovana je radi promocije demokratskih vrednosti i zaštite ljudskih prava i okuplja parlamentarce iz 47 država članica i pet država koje imaju status posmatrača. Naša zemlja je punopravni član od 2003. godine.

Novi Sad, 27. novembar 2013. godine