Čitaj mi

POSETA DEČJOJ KUĆI MONTESORI

Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci prof. dr Sanja Stojanović posetila je Montesori dečju kuću čiji je cilj uključivanje romske i druge dece bez adekvatnog roditeljskog staranja u proces socijalizacije i predškolskog staranja.

-Grad Novi Sad je od samog početka rada Montesori dečje kuće prepoznao njen veliki značaj za ranu socijalizaciju dece i uključivanje u proces predškolskog obrazovanja. Naime, većina dece ima i jezičke barijere, pa je ovo odlična priprema za polazak u školu. Ovde se vodi računa i drugim stvarima značajnim za njihovo zdravo odrastanje kao što je obavezna vakcinacija i slično - rekla je tom prilikom Sanja Stojanović.

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu je za realizaciju Projekta Montesori dečja kuća, obezbedila po konkursima, 1,7 miliona dinara, a po konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje-javni radovi oko 3 miliona dinara. Regija Emilija Romanja iz Italije takođe je podržala inicijativu da se u okviru Programa "Podrška politici za decu i mlade u Srbiji", uvrsti i Karitasov projekat dečije kuće "Montesori", za čiju realizaciju je obezbeđeno 29.000 eura.

Vrtić svakodnevno pohađa 25 dece Romske nacionalnosti iz porodica sa težim socijalnim statusom i dece koja se nisu uspela upisati u PU „ Radosno detinjstvo“, a sa njima rade vaspitačice i psiholog.


Novi Sad, 28. novembar 2011. godine