Čitaj mi

PLANSKI DOKUMENTI I VAŽNI INVESTICIONI PROJEKTI NA DANAŠNјOJ SEDNICI SKUPŠTINE GRADA

Uoči prve sednice Skupštine Grada Novog Sada koja se održava nakon letnje pauze, zamenik gradonačelnika Milan Đurić izložio je planove generalne regulacije koji usmeravaju budući razvoj grada, važne investicione projekte, kao i izveštaj o izvršenju gradskog budžeta. Đurić je pomenuo plan generalne regulacije Petrovaradina sa Petrovaradinskom tvrđavom, u okviru kojeg je i izgradnja budućeg pešačko – biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, botaničke bašte, kao i izgradnja prečistača otpadnih voda koji je deo projekta „Čista Srbija“ i koji se finansira iz republičkog budžeta. 

- Takođe, predloženo je da na lokalitetu uz Bulevar cara Lazara, nekadašnjeg Dino parka, na oko 1,9 hektara, umesto zone namenjene za proširenje sportskih sadržaja, bude uređena zelena površina. Cilј nam je da povećamo ukupnu površinu zelenila u našem gradu. Takođe, izmenom planskih dokumenata vezanih za lokalitet kompleksa Dečije bolnice, stvaramo uslove za izgradnju novih delova tog objekta, kao i za njegovu nadogradnju i rekonstrukciju – istakao je Milan Đurić.

On je najavio da je pred odbornicima i jedan od najvećih i najznačajnijih gradskih projekata, investicioni projekat na uređenju Almaškog kraja, koji treba da bude realizovan u skladu sa Sporazumom o zajedničkom investiranju i realizaciji investicionih projekata i projekata tekućeg održavanja, koje je Grad Novi Sad potpisao sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom.

- Projekat će biti realizovan u dve faze, prva ove godine, dok će druga faza započeti najkasnije do kraja 2024. godine, a i gradskim i pokrajinskim ovogodišnjim budžetom već su za to opredelјena sredstva. Do kraja godine pojačavamo aktivnosti putne privrede i danas ćemo rasporediti 800 miliona dinara koje je Grad dobio od AP Vojvodine za pobolјšanje uslova na novosadskim putevima. Zahvalјujući tim sredstvima, budžet za putnu privredu u ovoj godini je sa 1 milijardu 354 miliona dinara, uvećan na 2 milijarde 154 miliona dinara, što je rekordno izdvajanje za rekonstrukciju puteva u istoriji Novog Sada – izjavio je Đurić.

Na dnevnom redu Sednice je i Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine.

- Vremena su veoma izazovna, ali gradske finansije su stabilne i likvidnost je neupitna. Prihodi i primanja budžeta tekuće godine ostvareni su u iznosu od 14 milijardi 364 miliona dinara, što je visokih 84,7%  plana za šest meseci ove godine. Pre samo deset godina, ostvarenje prihoda i primanja bilo je manje za 81,56%. Da je došlo do novog porasta broja zaposlenih i broja obveznika, govori i brojka o ostvarenim iznosu poreskih prihoda koji do 30. juna čine čak 77,2%, odnosno 10 milijardi 658 miliona dinara. U odnosu na isti period prošle godine to je više za 1 milijardu 339 miliona dinara. Kapitalna potrošnja za prvih šest meseci iznosi 3 milijarde 834 miliona dinara, odnosno skoro 30% od ukupno utrošenih sredstava, a u odnosu na isti period prošle godine, ova potrošnja je veća za 1 milijardu 301 milion dinara. Govorio sam o brojkama koje su u okviru izveštajnog perioda, imajući u vidu da je 1. jula na snagu stupio rebalans budžeta koji je doneo svakako bitne promene, te je budžet tada utvrđen u iznosu od 38 milijardi 129 miliona dinara – zaklјučio je zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić.

Novi Sad, 16. septembar 2022. godine