Ozelenjivanje gradova - Razvoj i promocija energetske efikasnosti i održivog urbanog okruženja u gradovima prekogranične regije Hrvatska-Srbija

Ideja projekta GReENERGY je da se urade primeri dobre prakse u gradskim sredinama, a vezano za promovisanje pobolјšanja energetske efikasnosti, termalnog komfora stanovništva i životne sredine gradova. Konkretna akcija bi se odnosila na kreiranje zelenog krova i zelenog zida u Novom Sadu i Osijeku, kao najvećim gradovima na području prekograničnog programa. U svakom od izabranih gradova na jednom objektu bi se konstruisali zeleni krov i zid kao primer kako obezbediti bolјe energetske, termalne, ekološke i životne uslove stanovništva.

 

Cilј projekta je uspostavlјanje energetske efikasnosti objekata u Novom Sadu i Osijeku, pre svega u objektima koji imaju javnu funkciju (objekti koji su imovina Grada Novog Sada i Grada Osijeka).

 

Najvažnije aktivnosti projekta:

- Postavlјanje oko 600 m2 zelenog krova i oko 80 m2 zelenog zida na javnom objektu u Novom Sadu i u Osijeku. Na osnovu toga, vidlјivost rezultata projekta bila bi maksimalna i informisanost stanovništva i stejkholdera bi bila značajna.

- Postavlјanje preko 1.000 m2 solarnih panela, snage preko 200 kW, koji će omogućiti da sistem zelene infrastrukture bude samoodrživ (napajaće motore za navodnjavanje i odvodnjavanje vode) i dodatno proizvesti energije za sam objekat.

- Izvođenje infrastrukturnih radova na izabranom objektu u cilјu pripreme krova i zida za postavlјanje zelene infrastrukture i solarnih panela, kao i radovi koji će unaprediti energetsku efikasnost (uvođenje led rasvete).

- Postavlјanje sistema meteoroloških stanica koji će pratiti termalni komfor unutar i u okolini zgrade, u cilјu unapređenja životne sredine i zdravlјa stanovništva.