Čitaj mi

OTVORENO NOVO SAVETOVALIŠTE ZA STUDENTE

Član Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltan Horvat otvorio je u Studentskom domu "Car Lazar" savetovalište za studente.  To je četvrto savetovalište koje je otvoreno u okviru projekta "Kafe-savetovalište", koji od 2010. godine sprovodi Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u saradnji sa Studentskim centrom, a uz podršku Gradske uprave za zdravstvo. Do sada su pokrenuta savetovališta u domovima „Nikola Tesla“, „Slobodan Bajić“ i „Živojin Ćulum“.

- Procenjeno je da se mladi najopuštenije osećaju u neformalnoj komunikaciji. Nadam se da će i ovo savetovalište omogućiti studentima da, u razgovoru sa svojim vršnjacima koji su prošli odgovarajuće edukacije, razgovaraju o problemima koji ih muče i da će ih podstaći da se informišu i unapređuju svoje znanje o zdravlju - izjavio je prof. dr Zoltan Horvat.

Cilj projekta "Kafe-savetovalište" je da se kroz individualni i grupni zdravstveno – vaspitni rad, koji je zasnovan na neformalnoj komunikaciji obučenog edukatora i mlade osobe,  razgovara o temama koje se odnose na reproduktivno zdravlje, kontracepciju, zdrave stilove života i mentalno zdravlje i unapređenje partnerskih odnosa. Aktivnu ulogu u ovom projektu imaju studenti Medicinskog fakulteta i odseka Farmacije, kao i studenti Psihologije sa Filozofskog fakulteta, koji su prošli obuku u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata i volonterski obavljaju ulogu vršnjačkih edukatora.

Koordinatorka projekta Aleksandra Marinkov istakla je da je Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kroz projekat unapredio saradnju sa mnogim studentskim organizacijama Novosadskog univerziteta, kao i sa nevladinim organizacijama.

- Tokom 2013. godine organizovali smo trening za vršnjačke edukatore koji, pored radionica u „Kafe-savetovalištu“ od ove godine studentima pruža mogućnost skrining-pregleda, odnosno izračunavanje BMI, merenje krvnog pritiska, proveru holesterola, triglicerida i glukoze u krvi, edukaciju za samopregled dojke i testisa i psihološku podršku studentima - izjavila je Aleksandra Marinkov.

Novi Sad, 27. novembar 2013. godine