Čitaj mi

ODRŽANA PROMOCIJA NACIONALNOG MODELA DUALNOG OBRAZOVANЈA

U organizaciji Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga održana je promocija nacionalnog modela dualnog obrazovanja u okviru koje je predstavlјen novi obrazovni profil - tehničar mehatronike, koji je Regionalna privredna komora aktivirala u saradnji sa preduzećima „Neofyton“ d.o.o i „Adecco“ d.o.o iz Novog Sada.

Prisutnima na događaju obratila se članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić i tom prilikom istakla da Grad radi na spajanju predstavnika privrede i obrazovanja i da će, u saradnji s resornim ministarstvom i drugim relevantnim činiocima, nastaviti da unapređuje dualno obrazovanje kako bi mladi imali priliku da steknu značajne kompetencije i da se lakše zaposle.

- Naš cilј je mladi ostanu da žive i rade u Novom Sadu i aktivno radimo na tome da stub ekonomskog razvoja naše zemlјe bude obrazovanje za koje, iz budžeta Grada, izdvajamo šest milijardi dinara. U aprilu ove godine sačinili smo Plan upisa učenika u srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada, za školsku 2021/2022. godinu. Taj dokument je zasnovan na realnim potrebama privrednog razvoja lokalne zajednice i time je stvorena perspektiva da učenici nakon završetka srednje škole lakše nađu svoj profesionalni angažman. Takođe, u našem gradu posluju i u njega dolaze uspešne kompanije koje su u potrazi za određenim stručnim profilima i veoma mi je drago što su neke od njih iskazale potrebu i zainteresovanost da se uklјuče u program dualnog obrazovanja jer tako naši učenici dobijaju priliku da tokom formalnog obrazovanja uđu u kompanije i upoznaju se sa realnim radnim okruženjem što donosi benefite i njima i kompanijama - izjavila je Dina Vučinić.

Ona je ukazala na podatke istraživanja koji pokazuju da je oko 70 odsto učenika koji su pohađali dualno obrazovanje našlo posao u struci za koju su se školovali, a da je više nego svaki treći učenik ostao da radi u kompaniji u kojoj je obučavan i nakon školovanja. Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga je najuspešnija komora u realizaciji dualnog obrazovanja a, taj uspeh se ogleda u realizaciji najvećeg broja obrazovnih profila, područja rada i broju akreditovanih preduzeća, uz partnerstvo privrednika i srednjih škola.

Prema rečima direktorke Regionalne privredne komore Olivere Simović iako dualno obrazovanje nije na samom početku prihvaćeno kao model koji će dati dobre rezultate, mnoge firme su na taj način stekle kadrove koji su im od velike koristi i koji pomažu u dalјem napretku i njihovom razvoju. Ona je objasnila da je inicijativa za uvođenje dualnog obrazovanja potekla iz privrede koja je godinama isticala da postoji nedostatak kadrova u određenim profilima, kao i da postoji nesklad između kvalifikacije koju je neko stekao i onoga što ta osoba zna da radi, pa se događalo da obuka koju su učenici trebali da steknu kroz obrazovanje spada na teret poslodavca.

- Privredna komora Srbije ima zakonom poverena ovlašćenja za sprovođenje dualnog obrazovanja. Svake godine, na osnovu izjava o namerama privrednika, pripremamo predlog koje šalјemo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a na  osnovu toga Ministarstvo priprema upis za sledeću šklosku godinu. Privredna komora takođe utvrđuje ispunjenost uslova za učenje kroz rad tzv. akreditacije, vodi javne evidencije i obavlјa druge poslove  - rekla je Olivera Simović i pozvala sve privrednike da do 30. novembra kandiduju profile koji su im potrebni za rad.

Promociji koja je održana u poslovnoj zgradi kompanije „Neofyton“ d.o.o su prisustvovali i predstavnici najuspešnijih srednjih škola u sistemu dualnog obrazovanja i predstavnici kompanija koje su uklјučene u proces dualnog obrazovanja u Južnobačkom upravnom okrugu. Pozdravlјajući prisutne direktor kompanije „Neofyton“ Zoran Tadić istakao je da su predstavnici te firme pre pet godina u saradnji sa Privrednom komorom započeli inicijativu za aktiviranje dualnog obrazovanja u nekoliko smerova, smatrajući da je budućnost razvoja srpske industrije ne samo u novim tehnologijama, već i u obrazovanju mladih i kvalitetnih lјudi.

Novi Sad, 2. novembar 2021. godine