Čitaj mi

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ DANI SOCIJALNE ZAŠTITE “

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, prisustvovao je  otvaranju nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem „ Dani socijalne zaštite“, u amfiteatru „Sportskog i poslovnog centra Vojvodina“ Novi Sad. Konferencija se održava u organizaciji Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, i trajaće do 15. maja 2024. godine.

- U Novosadskom centru za socijalni rad postoji sistem podrške deci, odraslim i starima: Dnevni boravak za decu i mlade iz porodica u riziku, Prihvatilište za decu „Sigurna dečija kuća“, Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kuća“, Savetovalište za brak i porodicu, Svratišta za beskućnike, Svratište za decu ulice i slično. Ovim institucijama mi branimo svoj koren i svoju osnovnu ćeliju. U toku 2023. godine, oko 30.000 građana Grada Novog Sada se obratilo Centru za razne vrste prava, mera i usluga, zato su i važni ovakvi susreti, na kojima se razmenjuju znanja i iskustva, i važno je da što više govorimo o socijalnim temama i iz ugla struke jer su ove teme najosetljivije. Ovaj podatak nam govori koliko je važno da ovaj servis građana bude jak i razvijen jer očigledno postoji potreba da građani imaju jaku podršku svog grada na ovom polju- rekao je gradonačelnik i dodao da je od 2018. godine broj primalaca novčane socijalne pomoći opao u proseku za 2,5%, što je rezultat ekonomskog osnaživanja Srbije i Novog Sada.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Marina Vidojević istakla je da sistem starateljstva u Republici Srbiji funcioniše dobro, a cilj je da se dodatno razvije i unapredi, jer se jačina jedne države ogleda u tome da svim građanima bude ravnomerno pružena podrška i pomoć.

Ispred Pokrajinskog sekreterijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova prisutnima se obratila Maja Raljić Nikić, rekavši da su izazovi u današnjem svetu složeniji nego ranijih godina i da je neophodno da se oslonimo  na stručnost i znanje posebno iskustvo kako bi pomoć bila ravnomerno pružena onima kojima je to najpotrebnije.

Direktorka Centra za socijalni rad Grada Novog Sada  Jelena Zorić zahvalila je na podršci svim državnim i gradskim institucijama i istakla da brigu o socijalnoj zaštiti treba prepustiti stručnim, odgovornim i posvećenim ljudima koji su spremni da žrtvuju sebe da bi spasavali druge.

Novi Sad, 13. maj 2024. godine