Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE O BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU

Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Nemanja Vukčević zajedno sa članom Gradskog veća za komunalne poslove Vladimirom Stojkovićem prisustvovao je konferenciji za novinare o bezbednosti u saobraćaju u okviru projekta „Smanji gas“. Projekat se realizuje na teritoriji Republike Srbije pod pokrovitelјstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uz podršku Grada Novog Sada i Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Novog Sada. Konferenciji je prisustvovala i promoter projekta dr Nada Macura.

- Grad Novi Sad će uvek podržavati ovakve akcije kada je u pitanju bezbednost saobraćaja u kojima najmlađi mogu da se upoznaju sa saobraćajnom kulturom i načinom kako da budu bezbedni. Istakao bih i posebno zadovolјstvo zbog činjenice što je promoter ove akcije dr Nada Macura koja je poznata široj javnosti kao osoba koja nas stalno podseća na važnost očuvanja zdravlјa. Sve ove akcije služe da bi se spasili životi, i da bismo doprineli smanjivanju broja saobraćajnih nezgoda sa fatalnim ishodima - rekao je Nemanja Vukčević.

Prema rečima Vladimira Stojkovića prevencija je najmoćnije i najefektivnije sredstvo za sprečavanje negativnih pojava u bilo kojoj oblasti, a posebno kada je reč o saobraćaju.

- Statistika o broju saobraćajnih nezgoda i nesreća nameće potrebu za edukativnim programima u koje treba uklјučiti najmlađe uzraste i permanentno ih obrazovati kroz projekate kakav je i „Smanji gas“.  On se realizuje u saradnji sa republičkim i stručnim organima, kao i sa školama i predškolskim ustanovama i od velikog je značaja, jer decu na vreme upoznaje sa pravilnim ponašanjem u saobraćaju – rekao je sa član Gradskog veća za komunalne poslove

Promoter projekta dr Nada Macura je istakla značaj očuvanja bezbednosti u sabraćaju i neophodnost  konstantne edukacije dece i mladih  u skladu sa osebenostima vremena u kojem živimo. 

- Ovakve akcija treba da traju stalno kako bi se deca naučila saobraćajnoj kulturi i to ne samo u gradovima, jer treba edukovati decu koja stanuju i van gradskih područja kulturi pešačenja na putu. Poseban apel bih uputila mladima da samo trezveni i samosvesni sedaju za volan odnosno da to čine bez upotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci -  rekla je dr Nada Macura.

Nakon konferenicije na Trgu slobode održan je javni čas na kojem su deca predškolskog uzrasta imala priliku da se upoznaju sa saobraćajnim znacima, raskrsnicama i da uz pomoć starijih učenika nauče kako se bezbedno prelazi ulica. Aktivnosti su realizovati članovi Auto-sportskog kluba „PETRO MAX“ i vršnjački tim predvođen srednjoškolcima saobraćajne sekcije Saobraćajne škole „Pinki“.

Novi Sad, 18. septembar 2015. godine