Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA „UMREŽENI ZA POBOLjŠANјE POLOŽAJA LGBT OSOBA U SRBIJI”

Konferencija „Umreženi za pobolјšanje položaja LGBT osoba u Srbiji” održana je u Nišu 27. i 28. juna 2017. godine, na kojoj su se okupile lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT iz sedam gradova Srbije, i to: Novog Sada, Beograda, Subotice, Kragujevca, Pančeva, Niša i Novog Pazara.

Tim povodom pomoćnica gradonačelnika Novog Sada Ljilјana Koković prisustvovala je konferenciji i panel diskusiji „Umrežavanje aktera na lokalnom nivou–izazovi i prednosti” i prezentovala dosadašnji rad novosadske Lokalne mreže.

- Lokalna mreža za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada je osnovana sa namerom da se pravovremeno i sveobuhvatno odgovori na problem diskriminacije pripadnica i pripadnika ove marginalizovane grupe građana, koja je u današnjem svetu, pa tako i u Srbiji tabu tema. Cilј Lokalne mreže je kontinuirani rad na zaštiti i pružanju podrške LGBT osobama u oblasti prevencije i edukacije, zaštite žrtava, sprečavanju nasilјa, govora mržnje i krivičnog gonjenja. Ovakva vrsta saradnje, različitih sektora, doprinosi bolјoj koordinaciji svih relevantnih činilaca, kako bi se sprečila, ali i jasno prepoznala diskriminacija i zaštitila prava svih građana i  građanki. Ni jedan sektor ne može sam da se bavi ovom problematikom i zato je važna multisektorska saradnja u praksi. Postojanje Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada mali je korak u borbi za jednaka prava svih građanki i građana Republike Srbije, Vojvodine i Novog Sada, ali ujedno i korak od istorijske važnosti kako bi se stvari konačno pokrenule sa mrtve tačke i da konačno do svih lјudi dopre svest o tome kako smo svi jednaki, neovisno o razlikama koje nas trebaju spajati, a ne razdvajati- rekla je Ljilјana Koković.

Predstavnici Centra za socijalni rad Grada Novog Sada i Policijske uprave Novi Sad takođe su u okviru panela izneli primere dobre prakse direktne podrške LGBT osobama u Gradu Novom Sadu  i istakli  značaj saradnje među institucijama.

Novi Sad, 29. jun 2017. godine