Čitaj mi

ODRŽANA KONFERENCIJA O PARTICIPACIJI I UNAPREĐENJU POLOŽAJA MLADIH U JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA

Konferencija „Uvažite nas, mi smo ovde ...“ koju organizuje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u saradnji sa udružnjem „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS 2019“ održana je danas u Kulturnoj stanici „Eđšeg“. Skupu posvećenom unapređenju položaja mladih prisustvovali su predstavnici Kancelarija za mlade, omladinskih organizacija i medija koje je u uvodnom delu pozdravio član Gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin.

- Unapređenje  društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje njihovih interesa jedan je od prioriteta Grada Novog Sada. Kontinuiranim radom, uspostavlјanjem i održavanjem mehanizama za uklјučivanje u društvene procese, trudimo se da podržimo mlade i da im omogućimo da iniciraju promene i da realizuju svoje ideje. Ovi trajni mehanizmi i podsticajno okruženje koje smo kreirali za učešće mladih u procesima donošenja odluka, obezbedili su im članstvo u Savetu za mlade na teritoriji Grada Novog Sada, u Komisiji za dodelu sredstava javnih konkursa i omogućili učešće u procesu izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade. Pored Lokalnog akcionog plana politike za mlade, Grad Novi Sad i u okviru drugih strateških dokumenata iz oblasti privrede, kulture i socijalne zaštite prepoznaje i uvažava mlade kao posebnu kategoriju- rekao je Ognjen Cvjetićanin istakavši da Novi Sad može biti primer drugima kako se vodi omladinska politika, jer su postignuti značajni rezultati zajedničkim radom gradskih institucija i mladih, ali i da su čelnici Grada uvek spremni da podrže omladinsku politiku i da učešće mladih u procesu donošenja odluka podignu na viši nivo.

Na konferenciji su predstavlјeni rezultati analize Upitnika o participaciji i unapređenju položaja mladih u jedinicama lokalnih samouprava u Republici Srbiji, koju je izradio Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da ti rezultati nisu motivišući i da pokazuju da mladi u Srbiji nemaju dovolјno prilika da učestvuju u procesima donošenja odluka, a nedvosmisleno su pokazali da to žele.

- Ovom konferencijom dajemo mali doprinos u borbi protiv takve diskriminacije, a svakako ćemo zajedno sa partnerima iz OPENS-a na osnovu rezultata Upitnika kreirati preporuku mera za unapređenje ravnopravnosti koju ćemo poslati svim lokalnim samoupravama kako bi one u skladu sa svojim mogućnostima povećale učešće mladih u donošenju odluka – rekla je Brankica Janković i dodala – Mladi se najčešće žale na nemogućnost donošenja odluka. Pored toga, jedan od razloga za njihov odlazak iz zemlјe je i diskriminacija na tržištu rada. Nemoguće je i ne treba sprečavati mlade u tome, ali važno je stvoriti političku, društvenu i ekonomsku stabilnost da mladima ovde bude prijatno i da svi imaju jednake šanse. Dobro je što je Država prepoznala ovaj problem i što se preduzimaju mere kojima će mlade motivisati da ostanu u zemlјi ili da se vrate.

Koordinator Omladinske prestonice Evrope Novi Sad (OPENS) 2019 Vukašin Grozdanović je istakao da stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlјi veliki izazov  i da su za stvaranje uslova u kojima će oni želeti da ostanu ovde važni međusektorska povezanost, dugoročni projekti, kao i kontinuirano finansiranje programa i aktivnosti koje sprovode omladinske organizacije.

Novi Sad, 28. novembar 2019. godine