Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK SA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA

Član Gradskog veća za komunalne poslove Zdravko Jelušić održao je sastanak u Skupštini Grada Novog Sada sa predstavnicima više udruženja građana za zaštitu životinja i predstavnicima Fakulteta za poljoprivredu sa Departmana za Veterinarsku medicinu. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave za komunalne poslove, JKP „Zoohigijena i veterina“ i Komunalne inspekcije Grada Novog Sada.

Tokom sastanka predstavnici udruženja za zaštitu životinja upoznali su člana Gradskog veća za komunalne poslove Zdravka Jelušića sa problemima sa kojima se najčešće susreću. Oni su izneli svoje stavove o unapređenju zaštite životinja i osvrnuli se na nedostatak sistemskih mera čije bi donošenje dovelo do sistemskog rešenja. Pohvalili su rad JKP „Zoohigijena i veterina“ u sprovođenju CNR programa tj. humanog načina hvatanja, čipovanja, kastriranja/sterilisanja, vakcinisanja i pregleda naravi i potom vraćanja životinja na njima poznatu teritoriju, jer je do sada dao dobre rezultate. Takođe, oni su istakli i da je napuštanje životinja i neodgovornost vlasnika pasa veliki problem, i podvukli da je sterilizacija vlasničkih životinja neizbežan deo odgovornog vlasništva, kao i kontrola čipovanja životinja. 
 
Jelušić je naglasio da je Grad spreman da se razvije i unapredi saradnja sa svim ustanovama i organizacijama koje brinu o dobrobiti životinja, i istakao značaj sastanka i želju da se u realizaciju problema maksimalno uključi i Departman za Veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom fakultetu.

Direktor Departmana za Veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom fakultetu profesor dr. Marko Cincović izrazio je spremnost za zajedničku dalju saradnju, za iniciranje tema, plana i programa za edukaciju i razvoj građanske svesti.

Učesnici sastanka složili su se da je potrebna zajednička reakcija i napor kako bi se veći deo problema rešio, a kao jedan od najvažnijih predloga istaknute su edukacija građana, podsticajna kampanja i planske akcije tokom kojih bi se građani Novog Sada upoznali sa propisima i sa sistemom „pet friendly“, jer je to kako su rekli, pravi način da se podigne opšti nivo svesti u pravcu odgovornijeg odnosa prema životinjama.

Na kraju sastanka dogovoreno je da se prilikom sledećeg susreta iznesu predlozi za rešavanje problema, a koji podrazumevaju sinergiju svih učesnika kako bi se kontinuirano i sinhronizovano sprovodile aktivnosti u cilju dobrobiti životinja.

Novi Sad, 23. oktobar 2020. godine