Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK POSVEĆEN NACIONALNIM MANJINAMA

Član Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci prof. dr Nikola Ćirović zajedno sa šefom Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandrom Petrovićem, članom Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltanom Horvatom i predsednicom Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada Anom Vozar prisustvovali su sastanku sa ekspertskom misijom Evropske komisije koja je posvećena nacionalnim manjinama.

Sastanku su takođe prisustvovali i član ekspertske misije prof. Rajner Hofman, predstavnica Evropske komisija za proširenje EU Dita Kudelova, predstavnica delegacije EU u Srbiji Ana Milenić, kao i savetnik u Kancelariji za lјudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Vlado Radulović.

-Novi Sad je pravi primer kako se u uslovima multietničnosti i različitosti ostvaruje suživot i dobri komšijski odnosi u skladu sa najbolјim vrednostima i praksom. Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji mogu da izaberu svoje nacionalne savete radi ostvarivanja svojih prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju i službenoj upotrebi jezika i pisma- rekao je prof. dr Nikola Ćirović i dodao da su različitosti koje negujemo ujedno i naše najveće bogatsvo.

Član ekspertske misije prof. Rajner Hofman izrazio je zadovolјstvo zbog dolaska u Novi Sad i organizacije ovakvog sastanka naglasivši da klјučno pitanje čine promene do kojih je došlo u odnosu na prethodnu posetu ekspertske misije od pre tri godine.

-Poseban akcenat stavlјam na pitanje obrazovanja nacionalnih manjina, upotrebe jezika  i njihovo uklјučivanje u izradu predloga zakona- naglasio je prof. Rajner Hofman i dodao da je postojeći zakonodavni okvir u Republici Srbiji kojim su regulisana prava nacionalnih manjina izuzetno dobar.

Novi Sad, 25. mart 2015. godine