Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK O BEZBEDNOSTI UČENIKA

Povodom početka školske 2015/16. godine održan je sastanak o bezbednosti učenika i škola kojem je prisustvovala načelnica Gradske uprave za obrazovanje Lidija Tomaš. Na sastanku su prezentovane teme „Analiza prestupničkih  ponašanja mladih izvršenih na području Južnobačkog okruga u školskoj 2014/15. godini“ kao i „Plan mera radi ostvarivanja bezbednosti učenika i škola za školsku 2015/16.  godinu“.

- Grad Novi Sad zajedno sa Koordinacionim telom za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim škola na teritoriji Novog Sada i Policijskom upravom kao partnerom u ovoj akciji sprovodi niz mera za povećanje nivoa bezbednosti učenika osnovnih i srednjih škola. U skladu sa tim, na današnjem sastanku su izneti podaci za prethodni šestomesečni period koji će biti  razmatrani na sledećoj sednici Koordinacionog tela za borbu protiv nasilјa Tom prilikom biće usvojen kao šestomesečni izveštaj, a takođe će biti doneseni novi zaklјučci o merama koje biti preduzete u narednom periodu. Ono što je planirano da se uradi na polјu bezbednosti do kraja godine je uvođenje identifikacionih kartica za učenike i zaposlene u deset osnovnih i isto toliko srednjih škola na teritoriji grada. Ovom merom će biti ograničen ulazak svima onima koji ne pripadaju nastavnom osoblјu i školi. Iz budžeta Grada za ovu namenu izdvojeno je po pet miliona dinara za osnovne i srednje škole koje će dobiti iidentifikacione kartice do kraja ove godine. Ostale škole sa područja Grada će ih dobiti u 2016. godini. Takođe je planiran pilot-projekat za Tehničku školu „Mileva Marić-Ajnštajn“ koja će dobiti multifunkcionalna metalna detektor-vrata i on će pokazati u kojoj meri će biti pobolјšana bezbednost u školama - rekla je Lidija Tomaš i dodala da će i zaklјučci sa ovog sastanka svakako doprineti unapređenju nivoa bezbednosti.

- U školama na području Južnobačkog okruga ili u njihovom neposrednom okruženju, u školskoj 2014/15. godini, evidentirana su ukupno 243 krivična dela, što je za 5% manje nego u odgovarajućem prethodnom periodu. Trećina svih krivičnih dela počinjena je u Gradu Novom Sadu, kao i 36% svih prekršaja javnog reda i mira evidentiranih u prethodnoj školskoj godini. U strukturi krivičnih dela najčešća su ona protiv imovine, a među njima krađe i uništenje i oštećenje tuđe stvari - rekao je oficir Odelјenja policije Dejan Drobnjak.

Otkrivanje većeg broja krivičnih dela iz oblasti suzbijanja narkomanije rezultat je aktivnosti policije i operativnih akcija, kao što je „Školarac“. Ova akcija realizuje se u svim školama u Novom Sadu, od juna 2014, sa cilјem suzbijanja svih oblika kriminaliteta. Tokom ove akcije, policija je, između ostalog, primenila ovlašćenja prema 6000 lica, pronašla i oduzela narkotike od 90 lica, zaplenila pet komada vatrenog i 52 hladnog oružja, pronašla 27 lica po poternicama.

Za bezbednost učenika u školama zaduženi su i školski policajci koji pokrivaju ukupno 32 obrazovne ustanove u Novom Sadu i Temerinu. U zonama škola pojačano je prisustvo pozornika, a dojave o događajima u školama ili njihovoj okolini za policiju imaju prioritet u odnosu na ostale.

U okviru preventivno-edukativnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova „Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih“ policijski službenici su  tokom školske 2014/15. godine održali 503 predavanja „U začaranom krugu droge i alkohola“, „Upoznajmo policiju“ i „Sprečimo vršnjačko nasilјe“, u osnovnim školama na kojima je prisustvovalo 10777 učenika petih razreda.

Novi Sad, 3. septembar 2015. godine