Čitaj mi

ODRŽAN SASTANAK GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Povodom najavlјenih padavina i niskih temperatura za naredne dane gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević održao je sastanak Gradskog štaba za vanredne situacije. Na sastanku je konstatovano da su zimske službe gradskih preduzeća, odnosno JKP ''Gradsko zelenilo'', JKP ''Čistoća'', JKP ''Parking servis'' i JKP ''Put'' konstantno na terenu.

Gradonačelnik je informisan da su angažovani svi raspoloživi kapaciteti i mehanizacija u cilјu održavanja redovnog funkcionisanja grada, kao i da su nadležne službe u stalnoj komunikaciji i sinhronizovanom delovanju. Rečeno je da se saobraćajnice čiste redovno prema prioritetu, da se javni gradski prevoz odvija po predviđenom režimu, i da zdravstvene ustanove funkcionišu uobičajeno. Takođe, rečeno je da ima dovolјno mesta u prihvatilištima za beskućnike, i da će biti zbrinuti svi kojima bude potrebno. Na sastanku Štaba dogovoreno je da će sve vitalne ustanove i službe raditi pojačano u cilјu obezbeđivanja nesmetanog odvijanja života u gradu.

Predstavnik Republičkog hidrometeorološkog zavoda izvestio je prisutne da se u naredna dva dana očekuje stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10cm u Novom Sadu, ali i da je reč o uobičajenim zimskim uslovima.

Ukoliko se ukaže potreba, građani se za podršku i informacije mogu obratiti Gradskoj upravi za inspekcijske poslove telefonom na brojeve: 021/4872-402, 021/4872-403, 021/4872-404, 021/4872-544, kao i Upravi za vanredne situacije na broj 1985.

Podsećamo preduzeća, ustanove i druga pravna lica, preduzetnike, kao i stambene zajednice, odnosno vlasnike ili zakupce stanova i porodičnih zgrada ili kuća, da su, u skladu sa Odlukom o uređenju Grada Novog Sada i Odlukom o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, u obavezi da uklanjaju sneg i led sa trotoara, prilaznih puteva i staza, da posipaju odgovarajućim materijalom ispred objekata, odnosno zgrada, kao i da uklanjaju sneg i led sa krovova objekata.

Novi Sad, 26. februar 2018. godine