Čitaj mi

ODRŽAN OKRUGLI STO „SARADNјA UNIVERZITETA I LOKALNE SAMOUPRAVE“

Šef Kabineta gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovao je okruglom stolu „Saradnja univerziteta i lokalne samouprave“ koji je organizovala Stalna konferencija gradova i opština, a koji je održan u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Na okruglom stolu se govorilo o prednostima partnerstva lokalnih samouprava i univerziteta u Srbiji kao i prioritetima i mogućim dometima te saradnje. Sa stručnog aspekta sagledani su postojeći modeli saradnje, dok su u toku diskusije predloženi novi oblici saradnje. U uvodnom izlaganju, pored Aleksandra Petrovića i prorektora za finansije i organizaciju Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Radovana Pejanovića, prisutnima su se obratili i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, kao i predsednik SKGO prof. dr Zoran Perišić.

- Novi Sad je grad sa preko 400 000 stanovnika, koji je multikonfesionalna i multikulturalna sredina, sa veoma bogatom istorijom, kulturom i tradicijom. Ono što je jedna od njegovih glavnih specifičnosti, jeste Univerzitet sa preko 50 000 studenata. Naš Univerzitet sarađuje ne samo sa univerzitetima iz regiona, već i sa celim svetom, a posebno plodnu saradnju ima sa univerzitetima iz gradova pobratima Novog Sada. Događaj koji je tesno institucionalno i kroz zvanične okvire povezao naš grad i Univerzitet jeste potpisivanje sporazuma u vezi sa realizacijom studentske prakse u organima gradske uprave, koji je nakon jedne uspešne godine sprovođenja, naredne i obnovlјen. Time je mnogo studenata dobilo kvalitetno znanje i praksu kroz rad u javnim preduzećima, jer su se neposredno i direktno upoznali sa problemima i izazovima koji su karakteristični za spolјno okruženje, van fakulteta - rekao je Aleksandar Petrović koji je u svom izlaganju posebnu pažnju skrenuo na „Poslovni inkubator u oblasti informacionih tehnologija“ koji je osnovao Grad, zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka, a zatim na projekat Grada i Polјoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ , kao i na mnoge druge.

Na okruglom stolu predstavlјeni su primeri uspešnog partnerstva univerziteta i lokalnih samouprava o čemu su govorili predstavnici iz Beograda, Novog Sada i Zrenjanina. Diskusija je vođena u pravcu dobijanja odgovora na pitanja koja se tiču toga mogu li takva partnerstva obezbediti veći pristup EU fondovima, kako osigurati kvalitet partnerstva, kako se pravno uređuju ti odnosi, a kao veoma značajno, istaklo se pitanje prenošenja dobrih iskustava iz prakse na druge gradove.

Novi Sad, 13. novembar 2014. godine