Obnovlјiva energija u gradovima / Renewable Energy in Cities ("REC")

KRATAK OPIS PROJEKTA: Nosilac projekta je Grad Osijek, a partner Grad Novi Sad.Cilј Projekta je da se, zajedničkim radom, razmenom znanja i iskustava, formiranjem demo-učionice u Elektrotehničkoj školi ''Mihajlo Pupun'', organizovanjem radionica u 12 gradova Vojvodine i izradom promotivnih materijala, podigne svest o potrebi razvoja i korišćenja obnovlјivih izvora energije. Realizacijom projekta Novi Sad dobija se i potpun energetski pregled pet javnih zgrada, kao osnov za donošenje odluka o njihovoj rekonstrukciji, a implementacija Informativnog sistema za upravlјanje energijom (ISGE) obezbeđuje sistematsko praćenje i upravlјanje energijom u javnim zgradama.

VREDNOST PROJEKTA: Ukupna vrednost projekta iznosi 447.264,00 evra, od čega vrednost projekta koja se odnosi na Grad Novi Sad iznosi 188.061,64 evra.

STATUS PROJEKTA: Realizovan.