Čitaj mi

OBEZBEĐENA DODATNA SREDSTVA ZA BOCKE

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odobrio je sufinansiranje projekta sa kojim je Grad Novi Sad kao lokalna samouprava aplicirala na „Konkurs o dodeli bespovratnih sredstava za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini“.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević zajedno sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vukom Radojevićem, uručio je ugovore predstavnicima lokalnih samouprava koje su dobile sredstva, a u ime Grada Novog Sada ugovor je potpisao član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković.

Ugovorom su regulisani međusobni odnosi ugovornih strana u korišćenju sredstava za finansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini u 2019. godini, i to za realizaciju projekta „Vodosnabdevanje naselja Bocke (prva zona vodosnabdevanja južno od puta IIA reda 119)“.

-Nastavljamo dobru saradnju sa Pokrajinskom vladom i ovo je samo još jedan u nizu projekata koji uspešno realizujemo. Drago mi je što je Novi Sad jedna od lokalnih samouprava koja je dobila bespovratna sredstva u iznosu od skoro 20 miliona dinara, što je i maksimalan iznos koji po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini odobrava Sekretarijat. Pored ovog iznosa Grad Novi Sad obezbeđuje dodatnih 53 miliona dinara za početak radova na izgradnji 5,5 km vodovodne mreže u naselju Bocke, i još 135 miliona dinara za izgradnju 6,4 km kanalizacione mreže u tom naselju. Nastavljamo da širimo komunalnu infrastrukturu u sve delove grada, a sređivanje i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u Bockama je višedecenijski problem koji će konačno biti rešen – rekao je Vladimir Stojković.

Novi Sad, 31. maj 2019. godine