Čitaj mi

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV SIROMAŠTVA

Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci Branka Bežanov prisustvovala je obeležavanju Svetskog dana borbe protiv siromaštva u prostorijama Narodne kuhinje Crvenog krsta Novog Sada. Tim povodom korisnicima Narodne kuhinje podelјeno je po pet kilograma  jabuka koje je donirao Rotari klub Novi Sad.

-Grad Novi Sad je razvio različite oblike socijalne pomoći kojima se utiče na smanjenje siromaštva, a realizuju ih Centar za socijalni rad i Crveni krst. Grad je u 2020. godini izdvojio 54 miliona dinara za interventne i direktne pomoći ugroženim korisnicima Centra za socijalni rad. Takođe je planirano 50 miliona dinara za programe i aktivnosti Crvenog Krsta u borbi protiv siromaštva, od kojih je 28 miliona dinara nemenjeno za Kuhinju za socijalno ugrožena lica, u kojoj se priprema 600 kuvanih obroka dnevno i 800 lanč paketa mesečno za korisnike iz naselјenih mesta van Novog Sada. Za program direktnog ublažavanja siromaštva, u okviru kojeg se svake godine u zimskom periodu obezbeđuju  prehrambeni i higijenski paketi i ogrevno drvo za oko 2.500 socijalno najugroženijih porodica opredelјeno je 7,6 miliona dinara- rekla je Branka Bežanov.

Sekretar Crvenog krsta Novog Sada Dragan Lazić zahvalio je predstavnicima Rotari kluba što su obezbedili jabuke za korisnike Narodne kuhinje.

-Ovo je jedna od tradicionalnih aktivnosti solidarnosti, a ove godine smo obezbedili i ekološke cegere Crvenog krsta i kekse zahvalјujući podrši Centra za osnovnu policijsku obuku iz Sremske Kamenice – rekao je Dragan Lazić i dodao da organizacija Crvenog krsta nije prestajala sa radom ni u vreme vanrednog stanja, poštujući mere zaštite od bolesti Kovid 19.

Predsednik Rotari kluba Veselin Petrović je rekao da je ovo njihova deseta, jubilarna akcija koju su za zadovolјstvom realizovali. On je dodao da će se i u budućnosti rado odazvati humanitarnim akcijama.

Novi Sad, 16. oktobar 2020. godine