Čitaj mi

OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV DEČIJEG RADA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv dečijeg rada, Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine lјudima i Policijska uprava Novi Sad organizovali su akciju u cilјu edukacije sugrađana o prevenciji dečijeg prosjačenja. Savetnica gradonačelnika Novog Sada Ljilјana Koković prisustvovala je akciji zajedno sa članovima tima i volonterima Crvenog krsta, a prolaznicima je delјen edukativni materijal.

- Danas skrećemo pažnju javnosti da u društvu postoje deca koja su zbog zlostavlјanja i zanemarivanja uskraćena da budu srećna, zadovolјna, da rastu i da se razvijaju u humanim uslovima. Kreiran je informativni materijal o problemu prinudnog prosjačenja kao jednog od oblika trgovine lјudima, sa akcentom na decu koja se nalaze u uličnoj situaciji. Dete je dete do 18 godine i ima prava da se školuje, da dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu, da se igra i druži sa vršnjacima, da odmara i spava. Isto tako ima pravo da dobije zaštitu u slučaju zanemarivanja, zlostavlјanja i zloupotrebe. Deci koja prose potrebna je zaštita, a novac koji se tom prilikom daje, ne ide u svrhe zadovolјenja njihovih potreba, već onima koji su ih angažovali za te prinudne poslove. Apelujem na sugrađanke i sugrađane, da svaki slučaj prosjačenja prijave Policijskoj upravi na broj 192 radi preduzimanja mera zaštite u najbolјem interesu deteta. Ova akcija rezultat je dobre multisektorske saradnje između institucija i organizacija civilnog društva koje čine Tim Grada Novog Sada za borbu protiv trgovine lјudima – istakla je Ljilјana Koković.

S obzirom na to da je prosjačenje veoma zastuplјeno u ugostitelјskim objektima, akciji se pridružilo i Udruženje ugostitelјa Novog Sada, a njegov predsednik Milenko Mijić rekao je da će edukativni materijal biti delјen gostima, kako bi se zajedničkim snagama zaštitila deca.

Novi Sad, 11. jun 2021. godine