Čitaj mi

OBAVEŠTENјE ZA NOVOSADSKE PENZIONERE

Obaveštavaju se svi penzioneri sa teritorije Grada Novog Sada sa penzijama manjim od 30 000 dinara koji očekuju pakete pomoći od Grada, a koji još uvek nisu dobili svoj paket jer se ne nalaze na mestima gde su prijavlјeni, da pozovu kol-centar Centra za socijalni rad i prijave novu adresu za dostavu.

Penzionerima je tim povodom na raspolaganju broj telefona 021/ 4882-888 i to 24 sata dnevno. Dakle, korisnici koji ne žive na prijavlјenoj adresi, mogu se obratiti kol-centru Centra za socijalni rad, u cilјu davanja ažurnih podataka, koji će zatim biti prosleđeni mesnim zajednicama.

Odluku o dodeli robnih paketa pomoći za oko 33 000 penzionera doneo je Štab za vanredne situacije Novog Sada, a distribucija paketa pomoći vrši se građanima prema podacima Direkcije Pokrajinskog fonda za pezijsko i invalidsko osiguranje Novi Sad, na adresu prijavlјenog prebilišta, dok pakete sa osnovnim životnim namirnicama nose volonteri na kućnu adresu penzionera.

Korisnici koji nisu dobili paket pomoći, a smatraju da su trebali biti obuhvaćeni, svoju žalbu mogu uputiti kol-centru Centra za socijalni rad putem istog broja telefona. Žalbe se evidentiraju i nakon završetka distribucije paketa biće razmatrane i rešavane.

Novi Sad, 15. april 2020. godine