Čitaj mi

OBAVEŠTENjE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Nakon zasedanja Gradskog štaba za vanredne situacije, koji je održan u utorak 17. marta 2020. godine donete su mere da novosadska „Ciklonizacija“, JKP „Stan“ i JKP „Gradsko zelenilo“ istog dana počnu i sa dezinfekcijom ulaza stambenih zgrada (ulazi, gelenderi, holovi zgrada, hodnici, liftovi). Reč je o širem setu mera koje Grad Novi Sad koordinira u cilju zaštite zdravlja građana i sprečavanju širenja korona virusa, a specijalizovane ekipe su tokom dana izvodile tretmane u zgradama na Podbari i u Starom gradu. Narednih dana, sistematska akcija će se širiti od centra grada prema obodima.

Sprovedeni tretmani dezinfekcije biće propisno obeleženi u cilju obaveštenja na svakom ulazu objekta kolektivnog stanovanja. Tretmani dezinfekcije nisu opasni po stanare zgrada nakon izvođenja. U narednom periodu nakon završetka Podbare i Starog Grada ekipe operativaca bice usmeravane na ostale delove grada: Limane, Grbavicu, Adamovićevo naselje, Rotkvariju, Telep, Satelit, Novo naselje, Banatić, Detelinaru, Klisu …

Napominje se da je reč o dodatnim merama zaštite i da građani nikako ne smeju da prestanu sa primenom već preporučenih higijenskih i sanitarnih mera samozaštite i prevencije koje treba da prekinu širenje korona virusa.

Podsećamo da je u okviru ovih dodatnih preventivnih mera, „Ciklonizacija” još tokom vikenda uvela rad i u trećoj smeni i počela redovnu dezinfekciju svih autobusa JGSP „Novi Sad“ koji se koriste.

Tretmani dezinfekcije svakodnevno se izvode i u nizu javnih objekata. Dezinfekcija se svakodnevno izvodi i u poslovnicama „Informatike” i drugih javnih preduzeća, prostorima svih gradskih uprava, kao i zgradama sudova, pravobranilaštva, u Skupštini grada, Gradskoj kući, prostorijama matičara, inspekcija, robnih rezervi.

Tretmani se izvode dezificijensom koji deluje na sve tipove virusa, bakterija i gljivica. Dezificijens se aplicira ručnim pumpama, električnim i motornim aerosol generatorima i leđnim motornim prskalicama, a u akciji dezinfekcije ulaza stambenih zgrada pored operativca „Ciklonizacije”, učestvuju i timovi obučenih operativaca JKP „Stan“ i JKP „Gradsko zelenilo”.

Takođe, 16. marta, ekipe su tretirale autobuska stajališta na teritoriji Grada Novog Sada i Međumesnu autobusku stanicu, dok je od juče uveče počelo tretiranje i objekta Železničke stanice. Ekipe će ove objekte nastaviti kontinuirano da tretiraju.

Mere će biti na snazi sve dok za tim bude bilo potrebe.

Novi Sad, 18. mart 2020. godine