Čitaj mi

OBAVEŠTENJE GRADSКE PORESКE UPRAVE ZA КORISNIКE PORTALA LPA.GOV.RS

U cilju unapređenja elektronske identifikacije korisnika različitih portala javne uprave i  vođenja jedinstvene elektronske prijave korisnika, Кancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije je donela nove procedure u pogledu korišćenja i prijavljivanja na portal LPA.

U tom smislu od ponedeljka 3. avgusta 2020. godine prijavljivanje na portal LPA, odnosno procedure koje treba da uradi postojeći korisnik razlikuju se u slučaju korisnika koji imaju kreiran elektronski identitet (eID) na portalu eUprava, u odnosu na korisnike koji nisu registrovani i ne koriste Portal eUprava.

Za postojeće korisnike portala LPA koji imaju kreiran elektronski identitet (eID) na portalu eUprava (euprava.gov.rs), važe sledeća pravila:
1. Кorisnici koji su se do sada prijavljivali na portal LPA korišćenjem kvalifikovanog elektrenskog sertifikata mogu da nastave da se prijavljuju i dalje na isti način;
2. Кorisnici koji su se do sada prijavljivali na portal LPA korisničkim imenom i lozinkom potrebno je da samostalno sebi izgenerišu parametre za dvofaktorsku autentikaciju na portalu eUprave, i nakon toga, portalu LPA pristupe tako što će birati opciju „Prijava dvofaktorskom autentikacijom“.

Ukoliko postojeći korisnici portala LPA nisu registrovani i ne koriste portal eUprava (euprava.gov.rs), potrebno je da urade sledeće:
1. Кorisnici koji su se do sada prijavljivali na portal LPA korišćenjem kvalifikovanog elektrenskog sertifikata potrebno je da se registruju na portalu eUprava i dobiju svoj elektronski identitet (eID), a zatim nastave da koriste portal LPA na dosadašnji način;
2. Кorisnici koji su se do sada prijavljivali na portal LPA korisničkim imenom i lozinkom potrebno je da se registruju na portalu eUprava i dobiju svoj elektronski identitet (eID). Nakon uspešne registracije biće im omogućena opcija da samostalno izgenerišu parametre za dvofaktorsku autentikaciju i ovi korisnici će nakon toga portal LPA moći da koriste tako što će birati opciju „Prijava dvofaktorskom autentikacijom“.

Ovakav način prijavljivanja na portal LPA počinje da se primenjuje od 3. avgusta 2020. godine, a dan ranije na portalima LPA i eUprava biće objavljeno „Uputstvo za LPA korisnike“ kojim će biti detaljno objašnjen načini prijave korisnika po novoj proceduri.

Napominjemo da, do kraja meseca avgusta nije moguće registrovanje novih korisnika Portala LPA, a o svim detaljima poreski obveznici i budući korisnici Portala biće blagovremeno obavešteni.

Novi Sad, 31. jul 2020. godine