Čitaj mi

O TZV. "KINESKOJ ČETVRTI" I NA TREĆEM FORUMU ZA KULTURU

Transformacija  tzv. ''Kineske četvrti'' u Omladinski kreativni polis bila je tema i treće sednice Foruma za kulturu koja je, u organizaciji Uprave za kulturu Grada Novog Sada, održana u Plavoj sali Skupštine Grada.

Tom prilikom predstavnici Grada Novog Sada, Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" i stručne javnosti saglasili su se  da okvir delovanja tom prostoru daju kulturno-kreativne industrije, u skladu sa Akcionim planom o razvoju kulturnih i kreativnih industrija Grada Novog Sada, a usvojen je i predlog da se formira Komisija (radno telo) koja bi utvrđivala kriterijume o dalјem razvoju ‘’Youth creative polisa’’.

Ideja je da tu Komisiju čine po jedan predstavnik Fondacije ''NS 2021 EPK'', ''OPENS''-a, nadležnih gradskih uprava i radne grupe za kapitalna ulaganja i infrastrukturu, zatim, predstavnici uslužnih zanatlija koji obavalјaju svoju delatnost u ovoj četvrti, i umetnika odnosno njihovih strukovnih udruženja.

Podsećamo, učesnici Foruma su još na ranijim sednicama izneli zajednički stav da Plan detalјne regulacije definiše i ograničava izgled i namenu budućeg Omladinskog kreativnog polisa, isklјučivanjem mogućnosti izgradnje komercijalno-trgovinskih, stambenih i magacinskih objekata na tom prostoru.

Organizatori Foruma za kulturu zahvalјuju se učesnicima današnje sednice i pozivaju sve zainteresovvane aktere u kulturi da prisustvuju sledećoj sednici Foruma koja je zakazana za 6. septembar 2017. godine u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada u 11.00 časova.

Četvrta sednica biće rezervisana za razgovore o finansiranju kapitalnih i infrastrukturnih promena predviđenih projektom ‘’Youth creative polis’’.

Novi Sad, 31. avgust 2017. godine