Čitaj mi

NOVI SAD U SUSRET KANDIDATURI ZA EVROPSKU PRESTONICU KULTURE 2020. GODINE

 

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je predstavlјanju godišnjeg izveštaja o radu Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine i Akcionog plana za period januar-jun 2014. godine. Prisutnima su se tom prilikom obratili i član ekspertskog tima EPK Mitja Čander i predsednik Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine dr Andrej Fajgelј.

- Novi Sad delima dokazuje ozbilјnost u nameri da se kandiduje za Evropsku prestonicu kulture 2020. godine. Naš grad je spreman za velike projekte i tvrdim da može da stane rame uz rame sa bilo kojim evropskim gradom. Svi treba da budemo deo slagalice koja će doprineti Gradu da poveća izglede za dobijanje statusa Evropske prestonice kulture. Čvrsto verujem u tim lјudi koji radi na tom zadatku, a neophodno je i uklјučivanje javnog, privatnog i nevladinog sektora u proces pripreme za kandidaturu. To bi građanima Novog Sada, u perspektivi, omogućimo kako kulturni, tako i socijalni, urbanistički i civilizacijski prosperitet - rekao je gradonačelnik Vučević.

Član ekspertskog tima EPK Mitja Čander učestvovao je u projektu „Maribor-Evropska prestonica kulture" i iz svog iskustva rekao da je priprema kandidature ozbilјan poduhvat koji traje više godina, kao i da je neophodno uspostaviti vezu između kulturnih poslenika, institucija, umetnika, privrede, obrazovanja i politike.

Skupština Grada Novog Sada je na sednici održanoj 27. decembra 2012. godine donela Rešenje o obrazovanju i imenovanju Organizacionog odbora za realizaciju inicijative da se Grad Novi Sad kandiduje za Evropsku prestonicu kulture. Neki od strateških cilјeva projekta Novi Sad 2020 su kulturni, društveni i urbani razvoj Novog Sada, evropski kulturni standardi, demokratizacija i decentralizacija kulture, pobolјšanje međunarodnog i nacionalnog imidža Grada i razvoj međunarodne saradnje.

Direktor Kulturnog centra dr Andrej Fajgelј izabran je za predsednika Organizacionog odbora, a do sada je održano pet sednica, uz konstantnu formalnu i neformalnu komunikaciju članova. On je predstavio u svom izlaganju aktivnosti i dinamiku realizacije projekta Novi Sad 2020, a potom i izvestio o dosadašnjem radu Odbora. Organizacioni odbor i tim za Evropsku prestonicu kulture osmislili su i realizovali niz projekata koji su usmereni u pravcu dobijanja podrške šire javnosti i razvoja principa participativnosti, promocije kandidature našeg grada i ispunjavanja strogih kriterijuma predviđenih Odlukom Evropskog saveta i parlamenta o Evropskoj prestonici kulture.

Novi Sad, 16. decembar 2013. godine